Buying Bitcoin with USD : binance - reddit

CryptoCurrencies

We're Crypto Reddit's Fiji water in a desert of censorship and agendas. Arguably Reddit's best source for uncensored cryptocurrency news, technicals, education, memes and so more!
[link]

Subreddit Aggregate, Trading Resource, and Central Hub of the Crypto Community on Reddit

Subreddit Aggregate, Trading Resource, and Central Hub of the Crypto Community on Reddit focused around cryptocurrency trading.
[link]

CoinRollHunting: the hobby of searching change pulled from circulation for collectible coins

This subreddit is a redirect to the /CRH subreddit.
[link]

Jack Maller’s Strike App for USA

Hi everyone, this news on Strike was posted more than 2 weeks ago, but I’m afraid it didn’t get enough traction in my opinion.
Original Post on Strike App Supporting On-Chain Txns
Exchanges these days should be called what they are: shitcoin casinos. Gemini, Coinbase, Binance, Bittrex, and all the others that sell pump and dump shitcoins, are our enemies. There’s no two ways around it. Coinbase is running Public Relations in full force to make it seem like they support bitcoin development when they want to provide grants for core developers. In reality, they could care less about the development as long as they get their bottom line, which is to pull in suckers.
Have you heard the phrase, “If you don’t know who the sucker in the room is, it’s you”?
Well you are the sucker every single time if you are trying to trade bitcoin and shitcoins.
It’s time to support bitcoin only companies. That means buying ColdCard hardware wallets that have bitcoin only firmware. That means buying from River Financial (will be largest brokerage in the future), Swan Bitcoin (auto DCA with withdrawals only), CashApp, and Fold (bitcoin back on gift card purchases). Anything less is you not supporting bitcoin adoption.
I’d like to circle back to the point of this post: what Jack Maller’s Strike App has done is make exchanges completely irrelevant. Gone are the insane and wack percentage fees that cause you to miss out on hodling even more precious sats.
Your bank checking account now literally speaks bitcoin. It’s not just a lightning network based app that allows you to pay only lightning network invoices.
You can also just pay for the on-chain transaction fee to your legacy address (1), segwit address (3), or native segwit bech 32 address (bc1).
So when you plan to stack sats in the United States, I highly recommend you skip the outrageous fees and send bitcoin instantaneously to your ColdCard or whatever hardware wallet you own with ease.
Simply deposit the money within the Strike App from your bank checking account, and paste or scan your bitcoin address. Clarify the amount you want to send and tap confirm. I can’t stress this enough - the ONLY fee associated with the purchase is the on-chain transaction fee.
I hope this post gets more traction and that word spreads to keep people from getting suckered.
submitted by ArmegeddonOuttaHere to Bitcoin [link] [comments]

11-03 19:26 - '25 Free Crypto Bonuses! Get Free Crypto!' (self.Bitcoin) by /u/RushRadar removed from /r/Bitcoin within 1-11min

'''
Get 20% OFF Binance Fees with the Binance Referral ID: [[link]31
Get a $25 Travala Coin (AVA) Bonus on [Travala.com]2 : [[link]32
Get a $10 bonus on BlockFi with the BlockFi Referral Code: [[link]33
Get $50 worth of CRO on the Crypto.com Exchange with the [Crypto.com]5 Referral ID: [[link]34
Get $25 worth of CRO on the Crypto.com MCO Visa Card with the [Crypto.com]5 Referral Code: [[link]35
Get a €15 bonus on Luno: [[link]36
Get a $20 bonus on Celsius with the Celsius Referral Code: [[link]37
Get 25% OFF Bitrue Fees with the Bitrue Invite Code: [[link]38
Get 10’% OFF Phemex trading fees + an $80 Welcome Bonus with the Phemex Invitation Code: [[link]39
Get a $170 Welcome Bonus on Huobi with the Huobi Invitation Code: [[link]40
Get a $2 BTC Bonus on DigiFinex with the DigiFinex Referral Code: [[link]41
Get a $5 Bonus on Crypterium with the Crypterium Referral Code: [[link]42
Get 20% OFF trading fees on KuCoin with the KuCoin Referral Code: [[link]43
Get 20% OFF trading fees on BKEX with the BKEX Invitation Code: [[link]44
Get 25% OFF trading fees on BitMax with the BitMax Invitation Code: [[link]45
Get 10% OFF trading fees on Poloniex with the Poloniex Referral Code: [[link]46
Get 20% OFF trading fees on Bibox with the Bibox Referral Code: [[link]47
Get 20% OFF trading fees on [Gate.io]21 with the [Gate.io]21 Referral ID: [[link]48
Get a $70 Welcome Bonus on DueDEX with the DueDEX Invite Code: [[link]49
Get 10% OFF trading fees on Bittrex with the Bittrex Referral Code: [[link]50
Get 20% OFF trading fees on Bithumb with the Bithumb Invitation Code: [[link]51
Get 18% OFF trading fees on Bitfinex with the Bitfinex Referrer Code: [[link]52
Get a $10 Bonus on Coinbase: [[link]53
Get a $10 bonus on Gemini: [[link]54
Get a 2888 TP Bonus on CoinTiger with the CoinTiger Referral ID: [[link]55
'''
25 Free Crypto Bonuses! Get Free Crypto!
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: RushRadar
1: *ush*adar.c*m/***ance-*ef*rral-id/ 2: **aval*.com 3: *ushra**r.com*t*ava*a-c*in/ 4: rushr*da*.*o*/*l*ckfi*referral-**de/ 5: C**pto.com 6: rushr**a*.*om/*r*pto-*om*referral*id/ 7: C*y*to.com 8: ru**rad***co*/crypto-com-refer*a*-*d/ 9: rushradar*co**luno-*i*c**nt/ 10: rush**da*.com/*el*ius-ref***al-c*de/ 11: r**hrada*.com/bi**ue*i*vite*code/ 12: r*shra**r.co*/*hem*x-inv*ta*ion-*ode/ 13: ru*hradar.***/hu*b**invitation*c*de/ 14: ru*hradar.c*m/digi**nex-**fe**al*co*e/ 15: *ushradar*co*/cryp*eriu*-**f*rra*-cod*/ 16: r*shradar.*o*/kuco*n-*e*erra*-*ode* 17: r**h*adar.**m/bk*x-*nvitatio**code/ 18: *u*hrada***om/bi*max*in*itation-co*e/ 19: rus*r*d***com/po*oniex-r*ferral*c*de/ 20: r****adar.c*m/bib*x-*ef*rral-code/ 21: Ga*e*io 22: **te.io 23: ***hradar.com/g*te-io-*efer*al*i*/ 24: rus*ra*ar.c*m*dued*x*in*ite-c*de/ 25: *us**a*ar.com/bi*tr*x-*efe*ral-code* 26: **shrad*r.com/*ithum*-*n**tat*on-c*de/ 27: *ush**dar***m/bitfin**-referre*-code/ 28: r*shrada*.*om*coi*base*di**ount/ 29: rushr*dar.**m/g*mini***scoun*/ 30: r*shrad*r.co**coin*ig**-*ef*rral-id/ 31: r*sh***ar.com/bi*an*e-*e*err*l-id/]^^* 32: r*s*radar.c***t*avala*coi*/]^^3 33: rus*r**ar.c*m/bl*c**i-*eferral*c*de/]^^4 34: rushr*d*r.com/**ypt*-c*m*re*e*ral-*d/]^^6 35: *u*hradar.c*m/crypto-com-re*er**l*c***/]*^8 36: ***hr*d*r.c*m/l*no-disco*nt/]^^9 37: rushr**ar*c*m*celsius-refer*al-*ode/**^1* 38: *u*h*adar.**m/bitrue-*nvit*-c*d*/*^^11 39: **s*radar.c*m*ph*m*x*invitati*n-c*de/]^^12 40: rushra*ar.com/*u***-in*itation**o*e*]^^13 41: *us*r*dar.**m/dig*finex-ref*rr**-code/*^*14 42: rus*radar.**m*cry*terium-refe***l-co**/]^^1* 43: ru*h*a*ar.*om/k*co**-*eferral-co*e/]^^1* 44: r**hradar.com/*ke*-invi*a*ion**ode/]*^*7 45: rushradar.com****max-invit*t*o*-**de*]^^18 46: rush*adar*com/p**oni****eferr*l-code*]^^19 47: r**hrad*r.com/*i*ox-**ferral-co*e*]^^2* 48: *ushradar.co*/g*t*-*o-re*er*al-*d/**^23 49: **shrad**.*om/du*dex-**vite-cod*/]^^*4 50: rus*rad*r.c***bitt*ex-refer**l-code/]*^*5 51: rush*ad*r*co*/bith**b-invi*at**n-*ode/]*^26 52: rushrada*.com/bitfine*-**f****r*code/]^*27 53: r*shrad*r.co**coi*base*disc*u*t/]^^2* 54: r*sh*adar**o*/g*mini-d*scou*t*]^^29 55: r*shradar*c*m/c**nt*g**-refer*al-id/]^^3*
Unknown links are censored to prevent spreading illicit content.
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Các ví tiền ảo uy tín nhất trong năm 2020

Các ví tiền ảo uy tín nhất trong năm 2020
Kể từ khi Bitcoin xuất hiện vào năm 2009, nó đã trở thành cái mà mọi người nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến tiền điện tử hoặc blockchain. Các loại tiền điện tử như Bitcoin có tính biến động cao nhưng chúng dường như không biến mất trừ khi đánh sập toàn bộ hệ thống Internet trên thế giới. Ngày nay một Bitcoin có giá trị hàng nghìn đô la. Khi các loại tiền điện tử như Bitcoin tiếp tục tồn tại hoặc thậm chí tăng giá trị, các cá nhân rất có nhu cầu quan tâm đến việc sở hữu chúng nhưng điều quan trọng là họ muốn biết được cách lưu trữ Bitcoin một cách an toàn. Để đáp ứng nhu cầu của những người muốn đầu tư vào Bitcoin một cách an toàn, chúng tôi đã tập hợp một danh sách các thiết bị lưu trữ và hay còn gọi là các ví tiền ảo uy tín nhất.
Có nhiều ví có tính năng rất tốt bao gồm khả năng lưu trữ nhiều loại tiền điện tử hơn mà không chỉ có Bitcoin, cũng như các biện pháp bảo mật bổ sung. Danh sách này không theo thứ tự cụ thể nào khác chỉ có đề cập đến ví nóng trước, nhưng điều đó không có nghĩa là ví nóng tốt hơn. Hiện tại, ví nóng được nhận xét là kém an toàn hơn để thực hiện các giao dịch nhanh chóng và ví lạnh là an toàn hơn để lưu trữ trong thời gian dài hơn. Trước hết chúng ta nên tìm hiểu về các khái niệm này trước khi chọn ví vì đó chính là chìa khóa để chọn được một phương tiện lưu trữ an toàn.

Các loại ví tiền ảo

Có 2 loại ví tiền ảo cơ bản đang được sử dụng trong thị trường lưu trữ tiền ảo.

Hot Wallets – Ví nóng

Ví trực tuyến còn được gọi là ví “nóng”. Ví nóng là ví chạy trên các thiết bị có kết nối internet như máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Điều này có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật vì những ví này tạo ra khóa riêng cho tiền của bạn trên các thiết bị kết nối internet này. Mặc dù ví nóng có thể rất thuận tiện trong cách bạn có thể truy cập và thực hiện các giao dịch với tài sản của mình một cách nhanh chóng, nhưng chúng cũng thiếu bảo mật.
Điều này nghe có vẻ xa vời, nhưng những người không sử dụng đủ bảo mật khi sử dụng các ví nóng này có thể bị đánh cắp tiền. Ví dụ: Khoe khoang trên một diễn đàn công khai như Reddit về số lượng Bitcoin bạn nắm giữ trong khi bạn đang sử dụng ít hoặc không có bảo mật cho ví của mình và lưu trữ nó trong một ví nóng sẽ không phải là điều khôn ngoan.
Những ví này được sử dụng cho một lượng nhỏ tiền điện tử. Bạn có thể ví một ví nóng với một tài khoản séc. Sự khôn ngoan về tài chính thông thường cho rằng chỉ giữ tiền tiêu trong tài khoản séc trong khi phần lớn tiền của bạn nằm trong tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản đầu tư khác. Điều tương tự cũng có thể nói đối với ví nóng. Ví nóng bao gồm thiết bị di động, máy tính để bàn, web và hầu hết các ví lưu ký trao đổi.
Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là việc giữ tiền điện tử trong ví trao đổi không giống như giữ nó trong ví cá nhân của bạn. Ví trao đổi là tài khoản lưu ký do sàn giao dịch cung cấp. Người dùng của loại ví này không phải là người nắm giữ khóa cá nhân của tiền điện tử được giữ trong ví này.
Nếu một sự kiện xảy ra khi sàn giao dịch bị tấn công hoặc tài khoản của bạn bị xâm phạm, tiền của bạn sẽ bị mất. Cụm từ “not your keys not your coin” là một khái niệm được lặp lại nhiều trong các diễn đàn tiền điện tử. Việc giữ một lượng lớn tiền điện tử trong bất kỳ ví nóng nào, đặc biệt là tài khoản trao đổi là không khôn ngoan. Mà thay vào đó, bạn nên rút phần lớn tiền về ví “lạnh” cá nhân của mình (giải thích bên dưới). Các “ví” trao đổi bao gồm Coinbase, Gemini, Binance và nhiều loại khác. Mặc dù các ví này được kết nối với Internet, có sự tấn công tiềm ẩn nhưng chúng vẫn rất hữu ích cho khả năng nhanh chóng thực hiện các giao dịch hoặc giao dịch tiền điện tử.

https://preview.redd.it/ixb613gcljx51.png?width=800&format=png&auto=webp&s=38b14e9069a3f727908f38abc7f42b21dabbe7f8
Các loại ví tiền ảo

Cold Wallets – Ví lạnh

Loại ví tiếp theo sẽ được đề cập ở đây là ví lạnh. Mô tả đơn giản nhất về ví lạnh là ví không được kết nối với Internet và do đó nguy cơ bị xâm phạm thấp hơn nhiều. Những ví này cũng có thể được gọi là ví ngoại tuyến hoặc ví cứng. Các ví này lưu trữ địa chỉ và khóa cá nhân của người dùng trên một thứ không được kết nối với Internet và thường đi kèm với phần mềm hoạt động song song để người dùng có thể xem danh mục đầu tư của họ mà không gây rủi ro cho khóa cá nhân của họ.
Có lẽ cách an toàn nhất để lưu trữ tiền điện tử ngoại tuyến là thông qua ví giấy. Ví giấy là một ví mà bạn có thể tạo ra từ một số trang web nhất định. Sau đó, nó tạo ra cả khóa công khai và khóa riêng tư mà bạn in ra trên một tờ giấy. Khả năng truy cập tiền điện tử trong các địa chỉ này chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có mảnh giấy đó. Nhiều người cán mỏng những chiếc ví giấy này và cất chúng trong két an toàn tại ngân hàng hoặc thậm chí trong két sắt trong nhà. Ví giấy không có giao diện người dùng tương ứng ngoài một tờ giấy, vì vậy với mục đích của bài viết này, chúng tôi tập trung vào các phương pháp lưu trữ lạnh khác như ví cứng.
Ví cứng thường là một thiết bị USB lưu trữ khóa cá nhân của người dùng một cách an toàn. Điều này có lợi thế hơn so với ví nóng vì nó không bị ảnh hưởng bởi vi-rút có thể có trong máy tính của một người vì khóa riêng không bao giờ tiếp xúc với máy tính được kết nối mạng của bạn hoặc phần mềm có khả năng bị tấn công. Các thiết bị này cũng thường là mã nguồn mở, cho phép cộng đồng xác định độ an toàn của nó thay vì một công ty tuyên bố rằng nó an toàn để sử dụng.
Ví lạnh là cách an toàn nhất để lưu trữ Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác của bạn. Tuy nhiên chúng yêu cầu thêm một chút kiến ​​thức để thiết lập. Điều cần thiết đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc sở hữu tiền điện tử là tìm hiểu về cách lưu trữ an toàn và các khái niệm về cả ví nóng và ví lạnh. Một khi bạn nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để tiếp tục tìm hiểu thì các ví được liệt kê dưới đây là một số ví tiền ảo uy tín nhất trong ngành mà chúng tôi đã sưu tầm được.

Các ví tiền ảo uy tín trong năm 2020


https://preview.redd.it/sjijr0naljx51.png?width=800&format=png&auto=webp&s=58cc92596f7db2f5f5ba9e61728bbf6d2145c6ca
Các ví tiền ảo uy tín nhất năm 2020
Dưới đây là một số ví tiền ảo được người dùng đánh giá là uy tín và nên sử dụng trong năm nay. Cùng phân tích và đánh giá để có cái nhìn khách quan nhất khi lựa chọn sử dụng ví.

Exodus – Một trong các ví tiền ảo tốt nhất cho người mới bắt đầu

 • Loại ví: Ví nóng
 • Chi phí mua: Miễn phí
 • Tương thích với ví cứng: Trezor
 • Trao đổi hợp nhất: Có
Exodus là một ví điện thoại di động và máy tính để bàn có giao diện người dùng rất đơn giản và tích hợp sẵn một sàn giao dịch. Một trong những tính năng phổ biến nhất của Exodus là khả năng hoán đổi giữa một số lượng ngày càng tăng các loại tiền điện tử. Exodus hiện cho phép hoán đổi giữa hơn 100 loại tiền điện tử khác nhau.
Với sự đơn giản của nó, ví này rất phù hợp cho những người mới bắt đầu tham gia vào ngành tiền điện tử. Nó cũng có sự hỗ trợ tuyệt vời, đây là một tính năng cần thiết cho những người mới bắt đầu tham gia vào cái mà nhiều người sẽ coi là một thị trường khó hiểu.
Mặc dù nó rất tốt cho người mới bắt đầu, nhưng những người dùng cao cấp hơn có thể thấy nó thiếu một số tính năng. Đầu tiên, Exodus là một ví mã nguồn đóng. Điều này đi ngược lại đặc điểm của ý tưởng về Bitcoin và blockchain và có thể tạo ra một số lo ngại về bảo mật vì mã của nó không mở cho mọi người xem. Thay vào đó, người dùng dựa vào nhóm Exodus để đảm bảo không có lỗ hổng nào trong bảo mật ví của họ.Exodus có tùy chọn phí tùy chỉnh ngoài việc tự động đặt phí để đảm bảo giao dịch hoàn tất nhanh chóng.
Ưu điểm
 • Nhiều loại tiền điện tử
 • Trao đổi tích hợp
 • Hỗ trợ khách hàng tốt
Nhược điểm
 • Mã nguồn đóng

Electrum – Ví tiền ảo tốt nhất cho người dùng nâng cao quan tâm đến Bitcoin

 • Loại ví: Ví nóng
 • Chi phí mua: Miễn phí
 • Tương thích với ví cứng: thiết bị Trezor và Ledger
 • Trao đổi hợp nhất: Không
Electrum là một trong những ví Bitcoin ban đầu. Nó đã xuất hiện từ năm 2011, hai năm sau khi Bitcoin được tạo ra và đã thay đổi rất ít kể từ đó. Mặc dù ví này còn sơ khai về giao diện người dùng và cam kết chỉ dành cho Bitcoin, nhưng nó lại vượt trội ở chức năng chính này. Electrum cũng phù hợp hơn với người dùng cao cấp do các tùy chọn phức tạp của nó.
Electrum sử dụng mã nguồn mở, cho phép người dùng đặt phí giao dịch tùy chỉnh và có tùy chọn để chọn giữa Bitcoin kế thừa và Segwit. Nó cũng cung cấp cho người dùng khả năng xác định mức độ bảo mật mà họ muốn sử dụng. Ví dụ: bạn có thể tạo ví tiêu chuẩn, ví có xác thực hai yếu tố hoặc ví đa chữ ký. Electrum là ví hoàn hảo cho người nắm giữ Bitcoin cao cấp hơn, những người muốn có các tính năng bảo mật tuyệt vời và khả năng tùy chỉnh trong một bố cục đơn giản.
Ưu điểm
 • Khả năng đặt phí giao dịch tùy chỉnh
 • Mức độ bảo mật cao hơn hầu hết các ví nóng
 • Khả năng tùy chỉnh Seed Phrase
Nhược điểm
 • Giao diện người dùng rất cơ bản
 • Chỉ hoạt động với Bitcoin
 • Không hỗ trợ khách hàng

Mycelium – Một trong các ví tiền ảo tốt nhất cho người dùng di động

 • Loại ví: Ví nóng
 • Chi phí mua: Miễn phí
 • Tương thích với ví cứng: thiết bị Trezor và Ledger
 • Trao đổi hợp nhất: Có
Mycelium là một ví Bitcoin có mã nguồn mở và chỉ dành cho thiết bị di động. Mycelium hiện chỉ hỗ trợ Bitcoin. Về mặt nào đó, Mycelium khá giống với ví Electrum với một số điểm khác biệt là nó chỉ dành cho thiết bị di động còn giao diện người dùng được làm mới hơn ví Electrum và cũng có một sàn tiền ảo tích hợp.
Mycelium giống như Electrum là một trong những ví xuất hiện sớm hơn trong ngành tiền ảo. Cũng giống như Electrum, người dùng có thể đặt phí giao dịch tùy chỉnh để có thể chọn khoảng thời gian bạn sẵn sàng đợi giao dịch được hoàn thành. Mycelium cũng có một số tính năng thú vị hơn như hỗ trợ ví cứng, cho phép người dùng giữ Bitcoin của họ trong thiết bị lưu trữ ngoại tuyến trong khi vẫn sử dụng giao diện người dùng của Mycelium để xem tài sản của họ.
Ưu điểm
 • Khả năng đặt phí giao dịch tùy chỉnh
 • Khả năng sử dụng ví phần cứng
 • Phần mềm mã nguồn mở
Nhược điểm
 • Chỉ sử dụng được trên điện thoại di động
 • Chỉ hoạt động với Bitcoin
 • Có thể gây nhầm lẫn cho người dùng lần đầu

Ledger Nano X – Ví cứng tốt nhất

 • Loại ví: Ví lạnh
 • Chi phí mua: $ 119
 • Trao đổi hợp nhất: Không
Ledger Nano X là ví cứng thế hệ thứ hai của Ledger, một công ty của Pháp đã tham gia vào ngành tiền điện tử trong vài năm. Sản phẩm đầu tiên của Ledger là Ledger Nano S, một trong những ví cứng đầu tiên trên thị trường và đã thống trị ngành tiền ảo trong một số năm.
Nano X giống một chiếc USB và kết nối với thiết bị của bạn qua cổng USB hoặc Bluetooth. Điều này có nghĩa là bạn có thể kết nối ví với thiết bị iOS hoặc Android của mình và không cần máy tính. Nó hỗ trợ tốt hơn 1.500 loại tiền điện tử. Danh sách này tiếp tục tăng lên mỗi năm khi cộng đồng yêu cầu hỗ trợ cho các loại tiền điện tử yêu thích của họ.
Mặc dù bản thân thiết bị là một chiếc ví cứng lưu trữ lạnh nhưng nhóm Ledger đã tạo ra phần mềm Ledger Live cung cấp giao diện người dùng cho tất cả tài sản của bạn. Điều này cung cấp cho người dùng khả năng thêm ví mới cho các loại tiền điện tử khác nhau vào thiết bị của họ và quản lý danh mục đầu tư của họ. Ví cứng Ledger đã và đang là ví phổ biến nhất trong ngành. Ledger cũng đi kèm với cáp USB Type-C để nó có thể được kết nối với máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh nếu không dùng được Bluetooth.
Ưu điểm
 • Ledger Live có giao diện người dùng trực quan và tiện lợi
 • Có thể có tới 100 ứng dụng khác nhau được lưu trữ đồng thời
 • Phần mềm nguồn mở với lợi ích bổ sung là hỗ trợ khách hàng và cộng đồng
 • Sự thuận tiện khi kết nối Bluetooth
Nhược điểm
 • Một số người trong cộng đồng tiền điện tử tin rằng tích hợp Bluetooth là một phương thức tấn công tiềm ẩn, mặc dù có thể lựa chọn USB
 • Tính năng Bluetooth tăng thêm sự tiện lợi nhưng không mượt mà
 • Thiết bị Ledger chỉ cho phép bạn lưu trữ đồng thời một số lượng ví nhất định

Trezor Model T – Ví tiền ảo tốt nhất để lưu trữ một số lượng lớn tiền điện tử

 • Loại ví: Ví lạnh
 • Chi phí mua: $ 170
 • Trao đổi hợp nhất: Có
Trezor giống như Ledger, là một cái tên đồng nghĩa với lưu trữ ví lạnh tiền điện tử. Model T của nó là thế hệ thứ hai của ví cứng mà họ đã tạo ra. Trezor Model T rất giống với Ledger, nhưng nó cung cấp cho người dùng khả năng truy cập các sàn giao dịch của bên thứ ba như Changelly và Shapeshift, trực tiếp trong giao diện trang web của nó. Mặc dù điều này khá thuận tiện nhưng nó khó có thể biện minh cho mức giá đắt hơn 170 đô la của mình.
Model T sử dụng màn hình cảm ứng, có thể dễ sử dụng cho người mới bắt đầu hơn so với các nút mà Model trước đã sử dụng. Trezor cũng có một khe cắm thẻ MicroSD, cho phép bạn sử dụng thẻ MicroSD để mã hóa mã PIN và bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các cuộc tấn công.
Giống như Ledger Nano X, Trezor Model T cũng đi kèm với cáp USB Type-C để bạn có thể kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính để bàn của mình. Hiện tại, Trezor Model T hỗ trợ gần 1.400 loại tiền điện tử khác nhau. Một số người cho rằng Model T an toàn hơn một chút so với Ledger Nano X do kết nối Bluetooth. Điều đó nói rằng, người dùng Ledger có thể chỉ cần tránh sử dụng Bluetooth nếu họ muốn an toàn hơn.
Ưu điểm
 • Giao diện người dùng dựa trên web với các trao đổi được tích hợp sẵn
 • Một danh sách khổng lồ các loại tiền điện tử được hỗ trợ
 • Phần mềm mã nguồn mở với lợi ích bổ sung là hỗ trợ khách hàng và cộng đồng
 • Không giới hạn số lượng ví bạn có thể có đồng thời
Nhược điểm
 • Mặc dù nó là một ví cứng tuyệt vời, nhưng giá của nó có vẻ hơi cao
 • Màn hình cảm ứng nhỏ có thể khiến bạn khó gõ
 • Ví cứng có thể gây nhầm lẫn cho người dùng lần đầu tiên

Ledger Nano S: Lựa chọntốt nhất cho túi tiền của bạn

 • Loại ví: Ví lạnh
 • Chi phí mua: $ 59
 • Trao đổi hợp nhất: Không
Ledger Nano S là thế hệ ví cứng đầu tiên được Ledger giới thiệu. Nó cũng là một trong những ví cứng đầu tiên từng được tạo ra. Nó tiếp nối ngay sau thế hệ đầu tiên của Trezor. Giống như người kế nhiệm, Nano S tương thích với hàng nghìn loại tiền điện tử. Nano S không đi kèm với cáp USB type-C, vì vậy người dùng sử dụng điện thoại thông minh hiện đại hơn có thể gặp khó khăn khi kết nối với thiết bị của họ.
Nano S về cơ bản giống với người kế nhiệm của nó là Nano X ở chỗ nó hỗ trợ cùng một danh sách các loại tiền điện tử và có quyền truy cập vào phần mềm Ledger Live. Các tính năng mà nó thiếu là kết nối Bluetooth và bạn có thể có bao nhiêu ví đồng thời hoạt động trên thiết bị của mình. Với Nano X, người dùng có thể lưu trữ đồng thời 100 ví. Với Nano S, bạn chỉ có thể lưu trữ tối đa 18.
Nano S chỉ có đủ dung lượng lưu trữ để tạo ví cho một số lượng tiền điện tử giới hạn tại một thời điểm. Nếu bạn xóa ví để thêm một loại tiền điện tử khác, bạn sẽ không mất tiền điện tử trong ví mà bạn đã xóa. Điều này là do tiền điện tử đó được lưu trữ trực tiếp trên blockchain.
Ví đã xóa và tiền điện tử trong đó vẫn có thể được nhìn thấy trong Ledger Live, nhưng ví sẽ không được nhìn thấy trên chính thiết bị Ledger. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn gửi hoặc nhận từ ví bạn đã xóa, bạn có thể phải xóa ví khác để có thêm dung lượng.
Điều đó nói rằng, Ledger Nano S vẫn là một chiếc ví tuyệt vời cho những người muốn lưu trữ tiền điện tử của họ một cách an toàn với một mức giá hợp lý. Nó cũng khá dễ sử dụng với Ledger Live, làm cho nó trở thành một sản phẩm lý tưởng cho người mới bắt đầu tìm kiếm cách lưu trữ an toàn và đơn giản cho một số ít tiền điện tử.
Ưu điểm
 • Ledger Live có giao diện người dùng trực quan và tiện lợi
 • Lưu trữ tiền điện tử an toàn với mức giá thấp
 • Phần mềm mã nguồn mở với lợi ích bổ sung là hỗ trợ khách hàng và cộng đồng
Nhược điểm
 • Chỉ có thể lưu trữ tối đa 18 ví cùng một lúc
 • Nano S không có tính năng Bluetooth

Lời kết

Các ví tiền ảo ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ an toàn các đồng tiền ảo. Vì vậy là một nhà đầu tư thông minh và có tầm nhìn bạn nên biết cách phối hợp để sử dụng các ví tiền ảo này một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Không nhất thiết lúc nào cũng phải sử dụng ví lạnh và cũng không phải vì tiết kiệm mà chỉ chăm chăm sử dụng ví nóng. Điều quan trọng là không nên để hết trứng vào cùng một rổ, đó là kinh nghiệm lưu trữ và cất giữ tiền mà từ xưa ông cha ta đã chỉ dạy. Đối với tiền ảo cũng không ngoại lệ. Hy vọng bài viết về các ví tiền ảo uy tín trên đây sẽ giúp bạn đọc có thêm kiến thức và thông tin về việc lựa chọn và sử dụng ví tiền ảo. Đừng quên cập nhật mới nhất các tin tức về thị trường tiền ảo trong nước và trên thế giới.
Xem thêm: Sàn giao dịch tiền ảo uy tín trên thế giới – Top 4 sàn của năm
submitted by san_giao_dich_tienao to u/san_giao_dich_tienao [link] [comments]

DAILY MEGA THREAD THOUSANDS IN REFERRALS SOFI,CHIME, ASPIRATION +++(GET ADDED TO THE CHAIN WITH VERIFICATION OF COMPLETION, LINKS ROTATE EVERYDAY LET'S MAKE MONEY TOGETHER)

This daily Reddit threads goal is to share referral program links in the form of a chain system. To be included in the referral chain; one must submit verification of referral completion (a screenshot will suffice) and their referral link via pm or in a response to the thread to keep it honest. We should all make money from this community. I aim to include as many referral programs possible.
Each referral comes with a warning if there is risk involved. I believe in full transparency.
If your looking for the best affiliate program, you've found it! We help each other here and everyday we change the links to share the wealth.
All of the refer a friend programs we've found will be listed below. I am trying to create the most amazing referral exchange on the internet with full transparency.
Our hope is to help you get paid daily by these Referral programs in exchange for you being the referee! When you ask how to get referrals for websites online, this thread should be your first answer!!!
Make sure to include your referral ID when submitting your link referral.
Banks
Referral link-
SoFi Money: $50 for depositing $500 from any source.
https://www.sofi.com/invite/money?gcp=e65d8ea1-fd35-40bc-b801-547c3fc6e749
SoFi is a bank/app that give out $50 for anyone who signs up for a SoFi Money (bank) account using a referral code and deposits $500 from any source. So all you have to do is open an account with a referral link, deposit $500, and then instantly collect the bonus and then take it all back.
And you can close the account at any time with no fees or consequences
referral link-
https://www.sofi.com/invite/money?gcp=e65d8ea1-fd35-40bc-b801-547c3fc6e749
SoFi Invest: $50 for $1000 deposit from any source, and $25 worth of bitcoin for buyin g $10 worth of bitcoin on SoFi Crypto.
https://www.sofi.com/share/invest/3285551
Chime: $50 for $200 direct deposit (can easily get around direct deposit requirement, please see details below).
Chime is a bank/app which pays you a $50 bonus for opening an account via a referral code making a $200 direct deposit. There are no catches, and you can close the account at any time fee free as soon as you register their debit card (gotta wait a few days to get it in the mail).
A "direct deposit" technically means that they want you to deposit the money right from payroll, Social Security, or other direct payment, but you can actually meet this requirement simply by transferring in $200 from virtually any source including bank accounts, cashapp, etc.
referral link- https://chime.com/jesselewis11
Aspiration: $50 for spending $250 with their debit card within 3 months, and extra $100 for $1000 spend in 3 months.
https://my.aspiration.com/app/token/referral/6VPHJ09AP6QEV78Jb
Aspiration is an online bank which is offering a free $50 bonus for simply opening an account via a referral link and spending $250, and an extra $100 for $1000 spend in 3 months.
So all you have to do is open an account using a referral link, spend $250/1000 using their debit card within 3 months, and then you will get $50/150 added to your account! No fees and close whenever you want.
referral link- https://my.aspiration.com/app/token/referral/6VPHJ09AP6QEV78J
Stash: $20 for $5 deposit from any source.
https://get.stash.com/jesse_gqcj7qh
Stash is a finance app that gives out $20 for anyone who signs up for the Stash bank or Stash Invest account via this referral link and deposits at least $5 from any source. So all you have to do to get the bonus is open an account with a referral link and deposit $5.
We recommend opening a beginner account for $1 a month, and to then close your account after 1 month after you get your $20 bonus.
referral link- https://get.stash.com/jesse_gqcj7qh
N26
To earn 5 dollars: All you have to do is use your new N26 card to make a purchase of $10 or more.
https://n26.com/jessel0355
Card.com
This referral program is very easy all you have to do is set up $200 worth of direct deposits in 30 days and you will receive a $50 bonus.
https://www.card.com/referral-invite/10153558?chn=raf-f&raf_version=8dfad0e

Stocks
Webull: 2 free stock (worth $8-$ 1600 each) for opening an account and making a $100 deposit.
https://act.webull.com/mo/xZWa45w2qoXgbi/inviteUs/
Webull is a commission free stock trading platform/app which is giving out 2 free stocks (worth $8-$1600 each) for opening an account via this ever-changing referral link and making a $100 deposit.
Webull can be used on iOS, Android or the website.
referral link- https://act.webull.com/mo/xZWa45w2qoXgbi/inviteUs/
Public: 1 free stock worth up to $50 for opening an account.
http://share.public.com/daysndaze
Public is another commission free stock trading app which gives you a free stock (valued up to $50) when you create an account with this referral link. No initial deposit is required.
Available on iOS or Android.
referral link- http://share.public.com/daysndaze
FirstTrade: 1 free stock worth $3 - $200 (I got Microsoft!) simply for opening an account. No deposit required.
https://share.firstrade.com/MilaAQOK
FirstTrade is a commission-free stock trading app which gives you a free stock (valued up to $200) when you open an account via a referral link. No initial deposit is required.
Available on iOS or Android only.
referral link- https://share.firstrade.com/MilaAQOK
Dough: 1 free stock worth $2 - $200 simply for opening an account. No deposit required ($25 deposit required before first withdrawal, but you can then withdraw that too).
https://dough.com/referrals?referral=5BKGKBR95V&referredby=Jesse
Dough is a commission free stock trading app which gives you a free stock (valued $2- $200) when you open an account via a referral link. No initial deposit is required, though you need to deposit $25 in order to make your first withdrawal (you can also withdraw your initial $25 too).
Available for iOS or Android only.
referral link- https://dough.com/referrals?referral=5BKGKBR95V&referredby=Jesse
TradeUP: 1 free stock worth $2.50-250 just for opening an account, and an optional second stock worth $8-$1000 for making a $100 deposit from any source.
https://tradeup.marsco.com/activity/market/us-open-price/#/share?invite=T8WH47
TradeUP is a commission free stock trading app which gives you a free stock (valued $2.50-250) for opening an account via a referral link. No deposit required.
Additionally, they will give you a second stock (valued $8-$1000) for making a $100 deposit.
Available for iOS or Android only.
referral link- https://tradeup.marsco.com/activity/market/us-open-price/#/share?invite=T8WH47
Robinhood: 1 free stock worth $2.50- $200 for opening an account. No deposit required.
https://join.robinhood.com/jessel2353
Robinhood is a stock trading platform/app which gives you a free stock (valued $2.50 - $200) when you open an account via a referral link. No initial deposit is required.
Available on iOS and Android, or you can use their website.
referral link- https://join.robinhood.com/jessel2353
Acorns: $5 for $5 deposit from any source (additional steps required, please see below details).
https://www.acorns.com/invite/9B9FGQ
Acorns is an online investing app (iOS or Android) which is offering a free $5 bonus for simply opening an account via a referral link, depositing $5, and keeping the money in the account until the 15th of the following month. You can then withdraw the money and close the account, fee free!
If you keep the account longer, they may charge you a $3 fee, so be sure to close it after the 15th on the following month from when you signed up.
Acorns is available on iOS and Android, or you can use their website.
referral link- https://www.acorns.com/invite/9B9FGQ
Cryptocurrency
Voyager: Free $25 worth of Bitcoin for trading $100 on the app. Open these link from mobile:
IOS: I recommend investing in litecoin last month it hit a high of $60 and it's trading for 45 right now.
Android: I'm inviting you to start investing in crypto with Voyager. Download the app and trade $100 to get $25 of free Bitcoin.
Use code JESEB9 or this link to claim your BTC:
https://go.onelink.me/4gTreferral?af_sub5=JESEB9
Voyager is a crypocurrency trading app (iOS/Android only) which will pay you $25 in free bitcoin for trading $100 on the app.
Referral link-
iOS/Android
https://go.onelink.me/4gTreferral?af_sub5=JESEB9
Celsius: Free $20 for depositing $200 worth of cryptocurrency.
https://celsiusnetwork.app.link/1345845e7e
Celsius is a cryptocurrency investing platform which will give you $20 for signing up using a referral code and depositing $200 worth of cryptocurrency.
You can then withdraw the full $220 and close your account fee free. Once again I recommend investing in litecoin to get around the fee. You should earn your money back within a month.
https://celsiusnetwork.app.link/1345845e7e
Crypto.com: Free $50 for "staking" (buying and holding) 1000 CRO (approximately $170) for 1 bmonths. (Make sure to enter the referral code of the day jgyync2nba)
https://crypto.com/app/jgyync2nba
This is a risky one warning. You do have to hold the crypto for at least a 180 days. However there is a possibility that it will increase in money during that time. If you believe in crypto it might be a good investment.
(enter referral code jgyync2nba if not pre-filled)
https://crypto.com/app/jgyync2nba
Gemini: Free $10 worth of Bitcoin for trading $100.
Account Signup: https://gemini.com/share/d8ykp7cl
Gemini is a cryptocurrency trading app/websitewhich will give you $10 worth of bitcoin for signing up using a referral link and buying/selling $100 worth of cryptocurrency.
Unlike the other offers listed here, this one can be used anywhere in the US.
https://gemini.com/share/d8ykp7cl
Blockfi $10 in Free Bitcoin
Sign up here for BlockFi
(https://blockfi.com/?ref=d7a3f79) and receive $10 in free Bitcoin bonus when you deposit $100 or more in crypto and maintain the qualifying balance until the following interest payment day. The bonus is deposited on your first monthly interest payment. Do not withdraw from your balance or you WILL LOSE the Bitcoin bonus.
Earn up to 8.6% per year on the cryptos in your wallet. https://blockfi.com/?ref=d7a3f79 Be sure to use referral code d7a3f79 during signup to get your $10 Bitcoin bonus after initial $100 or more deposit.
BlockFi supports bank wire transfers and deposits via crypto. If you want to buy crypto and deposit on BlockFi, you will need to use one of the other apps listed on this page. (Or coinbase/binance)
Remember to sign up at https://blockfi.com/?ref=d7a3f79 to get your $10 in free Bitcoin bonus!
Stores
Save every day at your favorite spots with Raise. Use my link to get $5 off your first card: https://geta.raise.com/THANKG0342
👋 I'm giving you $5 in credit! To use it download the Wish App with my link. https://dl.wish.com/AKqNn
Misc
Get 15 dollars for transfering 5 dollars.
https://cash.app/app/LRSLGVN
Get $10 and free delivery from Instacart! Use my code: J197E72157 or link: https://inst.ct/NWtmVDIxaXZC
Hi there,
Have you heard of Poshmark? It's my go-to for buying & selling fashion and more!
Sign up now with my code FOLKPUNKARIEL to save $10 on your first order.
Download Poshmark Now
https://posh.mk/UDIJCMAt89
Ibotta:
Get 20 dollars for trying app.
referral code "pwgxkqw" at registration. https://ibotta.onelink.me/iUfE/8cc13c64?friend_code=pwgxkqw
Privacy.com Join Privacy and we'll each get $5 to spend anywhere online!
Referral link. https://privacy.com/join/55PVR
Phone Plan;
Referral code to get a $20 credit when you join Google Fi! Redeem it at https://g.co/fi/PFDWA
Gambling
You get a 25 dollar bonus on money deposited. As well a 200% bonus on Bitcoin deposited!!!!!!!
https://www.bovada.lv/welcome/PRMZIUV/join?extcmpid=rafcopy
submitted by woodp3cker20 to clicksforbeermoney [link] [comments]

Voici LA chronique à découvrir, intitulée: La guerre contre Bitcoin. Idéal pour comprendre certains tenants et aboutissants

Voici LA chronique à découvrir, intitulée: La guerre contre Bitcoin. Idéal pour comprendre certains tenants et aboutissants… Bonne découverte!
La guerre contre Bitcoin
Bitcoin est peut-être le meilleur outil de liberté économique de cette génération, et peut-être depuis plusieurs générations. Malheureusement, Bitcoin a été furieusement étouffé par une guerre civile brutale depuis environ cinq ans maintenant; menée par des ingénieurs sociaux professionnels de certaines des entreprises les plus puissantes des médias sociaux. Leur talent dans l'art et la science de la manipulation a permis aux "Bitcoiners" de se battre largement entre eux plutôt que de chercher à créer des modèles commerciaux innovants basés sur les données qui pourraient révolutionner l'économie mondiale via Bitcoin.
À la suite de la guerre civile de Bitcoin, trois versions concurrentes de Bitcoin ont vu le jour (BTC, BCH et BitcoinSV ), mais il en est de même pour environ 3000 autres projets et jetons de « crypto-monnaie » se faisant passer pour des entreprises légitimes, souvent jusqu'à un "exit scam" presque garanti, le fait de disparaitre du jour au lendemain avec tout l'argent des utilisateurs. Le principal bienfaiteur de la guerre civile Bitcoin a été Ethereum: une cryptomonnaie qui fonctionne comme une machine à états mondiale et permet un déploiement facile de tokens et de contrats intelligents. Mais le protocole Ethereum ne peut pas évoluer, et parmi les milliers de projets lancés, seule une poignée pourrait même être présentés comme pouvant devenir des entreprises légitimes. La plupart des autres sont des stratagèmes de Ponzi ou des émissions d'actions illégales enrichissant les développeurs et escroquant les investisseurs amateurs.
C'est dans ce contexte que les défenseurs de BTC et de BCH, les porte-parole d'Ethereum et les altcoiners (nom donné pour englober toutes les autres cryptomonnaies) de tous bords s'alignent pour attaquer sans cesse le protocole Bitcoin préservé uniquement par le réseau BSV. Une industrie composée presque entièrement de criminels, de fraudes et d'arnaqueurs s'est unie contre BSV citant - et c'est là l'ironie! - une prétendue fraude et arnaque présumée qui serait l'existence même de BSV.
Nous devons nous demander pourquoi ?
Quel est le différenciateur clé de BSV?
Pourquoi tous les arnaqueurs se sont-ils unis contre lui?
Je suis fermement convaincu que pour la plupart, la motivation est la peur de la capacité de BSV à absorber l'économie mondiale et tous les autres projets «crypto» qui vont avec. Pour les autres, ou ceux qui ne comprennent pas le pouvoir du Bitcoin, ils sont entraînés dans une guerre civile et culturelle qui les dépasse. Il est essentiel de comprendre les pouvoirs en jeu et leurs implications pour Bitcoin et l'économie mondiale.
Une histoire brève de Bitcoin
Bitcoin a été lancé avec un "livre blanc" sur la liste de diffusion de cryptographie en 2008. Le pseudonyme « Satoshi Nakamoto » a déclaré une solution au problème de la double dépense. Or il s'agit là du problème de tous les systèmes de paiement électronique précédents, et c'était le seul facteur limitant l'adoption d'une monnaie digitale fonctionnelle. Mais qu'est-ce que le problème de la double dépense ? Pour faire simple, il était impossible de prouver exactement qui possédait quelles unités d'argent sur des registres distribués, de sorte que les utilisateurs ne pouvaient pas avoir confiance dans le système, et ces projets mourraient assez vite. Bitcoin a résolu ce problème avec un concept appelé la « preuve de travail ». Il pose la question: qui a utilisé le plus de puissance de calcul pour résoudre des énigmes arbitraires ? ceci afin de rendre compte de l'état du registre d'une manière qui coûte de l'argent, de sorte qu'il y ait une incitation économique à tenir un compte honnête des avoirs de chacun des participants. Ce processus est souvent appelé « exploitation minière » car les nœuds honnêtes qui maintiennent l'état du registre sont récompensés pour leur travail avec des nouveaux Bitcoins toutes les dix minutes - un peu à la même manière d'un mineur d'or qui est récompensé par de l'or en échange de son travail.
Étant donné que Bitcoin n'avait aucune valeur lors de son lancement, il était extrêmement facile à miner et également gratuit d'envoyer des tonnes de transactions. En théorie, il s'agissait d'un vecteur d'attaque par déni de service (DoS). Une attaque DoS ou DDoS se produit lorsque les nœuds d'un réseau sont inondés de plus de données qu'ils ne peuvent en gérer et qu'ils se mettent donc à planter. Sur le jeune réseau Bitcoin, un crash comme celui-ci aurait été considéré comme un échec du réseau. Pour empêcher cela, un plafond de 1 Mo de données par chaque dix minutes de transactions a été codé en dur dans le logiciel - semant la première graine de la guerre civile Bitcoin. De 2009 à 2017, cette limite de 1 Mo sur le total des transactions était l'aspect technique le plus controversé du bitcoin et le déclencheur de la plus grande guerre civile virtuelle de l'univers de la cryptomonnaie.
Pourquoi est-ce aussi important?
Une seule transaction basique Bitcoin est relativement petite du point de vue des données, donc 1 Mo toutes les dix minutes donne environ trois à sept transactions par seconde avant que le réseau ne devienne trop encombré. Satoshi Nakamoto le créateur, a plaidé pour un nombre de transactions du niveau de Visa et bien plus, ainsi que son successeur direct en tant que développeur principal du projet, Gavin Andresen. Certains des premiers Bitcoiners influents comme Mike Hearn et Jeff Garzik ont ​​également plaidé pour plus de données par bloc pour permettre à Bitcoin de se développer et de rester le meilleur système de paiement électronique. Ils étaient pour des «gros blocs» contrairement au camp des «petits blocs» qui préconisaient une permanence de la limitation de 1 Mo des blocs.
Le camp des "petits blocs" estiment que Bitcoin n'est pas un réseau de paiement, mais plutôt qu'il s'apparente davantage à une banque décentralisée conçue pour stocker des Bitcoins qui ne bougent jamais: une sorte de coffre-fort d'or numérique. Ils voulaient que la limite de taille des blocs de 1 Mo reste permanente sous les auspices de chaque personne exécutant un «nœud complet» sans avoir à payer trop d'espace sur le disque dur. Cela signifierait qu'en période de congestion, les frais de transaction deviendraient absurdement élevés, mais cela n'aurait pas d'importance car le bitcoin ne devrait pas être utilisé pour des envois sauf en grosses quantités de toute façon, selon eux. En décembre 2017 les frais de BTC ont ainsi atteint les $50 par transaction. L'autre problème est que s'il est bon marché de rejoindre la gouvernance de Bitcoin, alors le réseau est facile à attaquer par Sybil, et je dirais que BTC est régi par des sybilles à ce jour.
Le camp des "gros-blocs" estime que tout le monde sur terre devrait être en mesure d'échanger et de faire ses affaires sur Bitcoin pour des frais infimes, de l'ordre d'un centième ou millième de centime par transaction, afin d'apporter à la population mondiale la liberté monétaire, y compris aux pays les plus pauvres qui sont gardés en dehors du système actuel car considérés comme pas assez profitables pour des entreprises comme Visa.
Les "petits-blocs" pensent que tout le monde devrait être en mesure de gérer soi-même le registre mondial chez soi, mais que seules certaines personnes très riches devraient pouvoir effectuer des transactions, ce qui est le cas quand les frais sont à $50 par transaction comme en 2017.
Après des années de querelles, en 2017, Bitcoin s'est scindé en deux chaînes distinctes, et en 2018, il s'est à nouveau divisé.
Alors quelle est la différence entre ces trois versions ?
BTC est actuellement la version qui a le prix le plus élevé, avec la plus petite taille de bloc et la plus grande puissance de calcul. On peut dire que BTC à gagné la guerre médiatique. Malheureusement, il est régi par des développeurs et des sybilles qui contrôlent le consensus grâce à une utilisation intelligente de logiciels malveillants appelés «soft-fork» qui leur permet de saper les règles du Bitcoin. Ils utilisent ce pouvoir pour changer les règles des transactions en mentant aux nœuds et en leur disant de les valider quand même. Toute la culture BTC consiste à acheter du BTC afin de le conserver jusqu'à un moment dans le futur où il serait revendu à un prix exorbitant. Le but est de spéculer au maximum. Les paiements avec BTC, particulièrement les petits paiements, ou les transactions de toute nature non-monétaires, sont méprisés.
BCH est un réseau basé sur Bitcoin qui pense que les blocs devraient être à peine légèrement plus grands, mais ils ont également des développeurs en charge des règles, tout comme BTC, et ils pensent que Bitcoin devrait être utilisé uniquement pour le commerce de détail, mais rien de plus. Le réseau change de règles tous les six mois. Les transactions non commerciales sont en général méprisées. Un nouveau scindement de BCH est prévu pour novembre 2020 suite à des conflits internes et l'incapacité à avoir un système de gouvernance dans un projet où les règles changent en permanence.
BSV est la version restaurée du protocole Bitcoin original avec tous les paramètres ouverts afin que les nœuds honnêtes puissent s'engager dans un consensus conformément au livre blanc de Bitcoin - par la preuve de travail ! Le protocole est gravé dans la pierre afin que les développeurs de logiciels ne puissent pas bricoler les règles. Cela permet aux entreprises de planifier des décennies d'utilisation du réseau et d'investir en toute confiance. Il s'agit d'apporter une réelle innovation technologique au monde plutôt que de spéculer. En tant que seul réseau bitcoin totalement sans besoin d'autorisation, le commerce de toute nature est encouragé sur BSV. Tout, allant des réseaux sociaux aux expériences de science des données météorologiques ou aux tests de disponibilité du réseau, est encouragé. Paiements de détail, tokenisation, ou tout autre type de contrat intelligent est simple à déployer sans limitations. Bitcoin SV n'a aucune limite dans son protocole sauf l'esprit humain, l'innovation et l'esprit d'entreprise. Il vise également une adoption mondiale notamment par les pays pauvres afin d'apporter la liberté monétaire et l'inclusion à l'économie mondiale de ceux que les grandes entreprises actuelles comme Visa dédaignent comme pas assez profitables pour leur accorder leur services.
Et c'est la racine de la haine envers BSV.
Les "petits-blocs" ont investi toute leur réputation et leurs moyens de subsistance sur la notion que le bitcoin est incapable de s'adapter. Pendant des années, des experts présumés ont convaincu de nombreuses personnes que les limites de taille de bloc de 2 Mo, 8 Mo ou 22 Mo casseraient littéralement Bitcoin. Ils ont furieusement mis en jeux leur réputation sur ces fausses notions. Et ensuite, BSV a eu de nombreux blocs de plus de 100 Mo. En fait, il y en a même eu quelques-uns de plus de 300 Mo! prouvant que les petits-blocs se trompaient depuis le début sur les limites du réseau. Mais cette prise de conscience est une menace pour l'hégémonie de l'histoire médiatique qui a été crée sur Bitcoin. Depuis 2015, lorsque le Dr Craig Wright est apparu sur les lieux pour expliquer que le bitcoin avait en réalité ZERO limitations, il a créé un tollé massif parmi l'intelligentsia des petits-blocs. Les leaders d'opinion de l'époque étaient payés pour prendre la parole lors de conférences où ils expliquaient à tort que Bitcoin n'était rien d'autre qu'une réserve de valeur rare sans autre utilité, et surtout pas à usage des plus pauvres. Le Dr Wright parlait de l'échelle illimitée du réseau, de son exhaustivité de Turing, de l'objectif d'inclure enfin les plus pauvres dans l'économie mondiale, et d'autres notions inconcevables (à l'époque) sur Bitcoin. Sa passion et ses connaissances se sont heurtées à des calomnies et des railleries. Ils se sont concentrés sur l'attaque de son personnage au lieu de discuter de Bitcoin!
C'est devenu l'une des principales méthodes d'attaque des petits-blocs. Lorsque de gros-blocs parlent des capacités de Bitcoin, ils sont ridiculisés en tant qu'escrocs et le sujet est toujours dirigé très loin de la discussion technique, car les petits-blocs savent bien qu'ils sortiraient perdants. Ils fouillent les dossiers personnels et cherchent des moyens de faire taire les gens du camp des grands-blocs de Bitcoin par des attaques personnelles - de la même manière que les guerriers de la justice sociale s'engagent dans la culture d'annulation contre leurs ennemis politiques.
Qui est le Dr Craig Wright et que fait-il?
Craig Wright est le scientifique en chef d'une société de recherche sur Bitcoin au Royaume-Uni appelée nChain : une société de 150 à 200 informaticiens. Craig dirige l'équipe qui étudie les possibilités de Bitcoin et de ses applications dans le monde. Il est l'un des experts en criminalité numérique les plus reconnus au monde avec les certifications SANS et GIAC ainsi que les titres GSE CISSP, CISA, CISM, CCE, GCFA, GLEG, GREM et GSPA. En outre, il est un polymathe multidisciplinaire de troisième cycle: un doctorat en informatique, économie et théologie et titulaire d'une maîtrise en statistique et en droit commercial international.
En 2015, il a également été exposé par une publication conjointe de WIRED et Gizmodo en tant que Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Quelques jours après cette révélation, les gens qui le soutenaient ont vu leurs clés d'accès au code de Bitcoin révoquées, et de nombreux autres ont été instantanément bannis. Craig a été mis sous enquête par le bureau des impôts australien pour ce qu'il considérait être une erreur de comptabilisation probable de ses bitcoins. Les retombées ont été agressives et rapides, avec une gigantesque armée de petits-blocs, organisée sur Reddit et d'autres forums, et nouvellement financés par l'argent de la startup pro petits-blocs appelée «Blockstream». Leur message était clair: Bitcoin doit garder de petits blocs. Le Bitcoin ne peut pas évoluer et doit rester réservé aux riches, et toute personne proche de Craig Wright sera harcelée pour se conformer à une armée de comptes Twitter anonymes et sans visage.
Voici un schéma qui retrace les financements de Blockstream et révèle comment le groupe Bilderberg, la banque centrale américaine (FED) et Mastercard on pris le contrôle du réseau BTC via Blockstream afin de le soumettre à leur propre profit: https://imgur.com/eFApDVE
Au cours des années suivantes, Ira Kleiman, frère du défunt Dave Kleiman, a poursuivi Craig Wright en justice pour sa part du prétendu «Partenariat Satoshi Nakamoto», affirmant que son frère Dave était plus impliqué qu'il ne l'était réellement, et l'affaire est en cours actuellement, jusqu'à courant 2021. Ira Kleiman pense que Craig est Satoshi et il a investi une fortune incalculable dans cette attaque et a obtenu l'argent d'investisseurs extérieurs pour poursuivre sa poursuite. Il est clair que les bailleurs de fonds d'Ira pensent que Craig est également Satoshi.
Les critiques qualifient souvent la révélation publique et le procès public de Wright de ternir énormément sa réputation, mais il convient de noter que les deux sont arrivés à Wright malgré sa volonté et qu'il ne souhaitait clairement pas être pris dans l'une ou l'autre situation.
Au lieu de cela, Craig est un défenseur passionné de la vision d'un Bitcoin avec de gros blocs, appelant à la professionnalisation, à la légalisation et à l'utilisation mondiale de Bitcoin pour une utilisation à tous les niveaux du commerce. La réponse à la passion de Craig et à ses affirmations a été d'attaquer sa réputation et d'endosser Internet avec le surnom de «Faketoshi». Lorsque de simples brimades ont échoué contre le Dr Wright, des attaques ont été intensifiées pour remettre en question ses divers diplômes, des pétitions aux universités pour enquêter sur lui pour plagiat dans divers travaux, y compris des thèses de doctorat, etc. Wright a même revendiqué des menaces contre la vie des membres de sa famille et il y a plus qu'une preuve que, selon Ian Grigg, une des légendes de la cryptographie: «des gens sont morts pour Bitcoin, croyez moi, des gens sont morts».
Les attaques en cours
Cela ne peut être assez souligné: la communauté des petits-blocs est construite autour de tactiques d'ingénierie sociale professionnelles. Gregory Maxwell, co-fondateur de la société Blockstream, a été formé à la pratique de l'ingénierie sociale et l'a utilisé de manière si subversive comme un outil de propagande pendant son mandat en tant que modérateur rémunéré de Wikipedia, qu'il a finalement été démis de ses fonctions avec les journaux d'administration citant une litanie d'infractions, notamment:
«Gmaxwell s'est engagé dans la création de faux comptes en masse…» - Alhutch 00:05, 23 janvier 2006 (UTC)
«Menaces, insultes grossières, usurpations d'identité d'un administrateur», -Husnock 03:18, 25 janvier 2006 (UTC)
«Son comportement est scandaleux. Franchement, il est hors de contrôle à ce stade. Son comportement d'intimidation doit cesser.» - FearÉIREANN 19:36, 22 janvier 2006 (UTC)
«Sa liste de contributions est hors de propos. C'est du vandalisme. C'est un comportement auquel je m'attendrais d'un éditeur en furie, et franchement, c'est ce qu'est Gmaxwell.» - Splashtalk 20h00, 22 janvier 2006 (UTC)
«Prétend être un administrateur, menaçant de bloquer les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, fait régulièrement des attaques personnelles» - SlimVirgin (talk) 12h22, 22 janvier 2006 (UTC)
Il passe beaucoup de temps sur Reddit et d'autres forums à semer la peur sur les dangers des gros blocs, et il a été surpris en train de faire semblant d'être plusieurs comptes à la fois en train d'avoir de très longues discussions techniques sur Reddit destinées à submerger les nouveaux arrivants avec ce qui ressemble à un débat intellectuel contre une version de Bitcoin libéré de ses limites.
Qui d'autre est attaqué?
L'autre cible commune de la machine de guerre médiatique anti-BSV est Calvin Ayre: un milliardaire à la tête de l'empire du groupe Ayre. Calvin est un entrepreneur canadien et antiguais qui a lancé un incubateur Internet à Vancouver au tout début du boom Internet. Fils d'un éleveur, Ayre est surtout connu en dehors de l'économie Bitcoin pour la création et la professionnalisation de l'industrie du jeu sur Internet. Plus particulièrement, sous la marque Bodog, Ayre a aidé à moderniser les lois financières américaines obsolètes en poussant les limites dans les marchés gris qui existent où les dollars américains sont utilisés à travers les frontières pour s'engager dans un commerce juridiquement compliqué comme le jeu d'argent. Son travail dans ce domaine lui a valu une petite fortune et un passage sur la liste des «plus recherchés» du gouvernement des USA pour blanchiment d'argent. C'est un point sur lequel les petits-blocs aiment se concentrer, mais ils le sortent complètement de son contexte. Calvin a finalement plaidé coupable à une accusation mais a été le fer de lance de la modernisation des lois américaines qui existent aujourd'hui sur les marchés. Il est respecté pour son travail dans l'industrie du jeu, des médias et de la philanthropie. Calvin est le bienvenu aux États-Unis malgré la critique souvent citée selon laquelle il serait une sorte de hors-la-loi.
Calvin Ayre
Dans l'économie Bitcoin, Ayre est une figure de proue dans la gestion de nœuds Bitcoin honnêtes depuis plusieurs années sous les marques CoinGeek et TAAL, et il est un investisseur dans nChain ainsi que plusieurs startups de l'espace BSV. Bien qu'il soit probablement le plus gros investisseur à ce jour, il n'est pas le monopole que les petits-blocs laisseraient croire. Il est important de comprendre que des segments entiers de l'écosystème BSV existent complètement en dehors de son influence.
Twetch, par exemple, est une entreprise indépendante appartenant à l'écosystème BSV, célèbre pour ses attaques contre les médias sociaux centralisés qui abusent de la censure. Ils sont même connus pour se moquer des entreprises qui acceptent l'argent d'Ayre, en plaisantant que Calvin possède tout sauf Twetch. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Un autre excellent exemple est l'investisseur / entrepreneur indépendant Jack Liu : ancien dirigeant de Circle et OKEX. Liu possède la marque de hackathons CambrianSV ainsi que des propriétés précieuses dans l'espace BSV telles que RelayX, Streamanity, Output Capital, FloatSV et Dimely.
Les autres acteurs clés sont MatterPool Mining et leur écosystème Mattercloud: une joint-venture entre des acteurs indépendants de l'écosystème BSV, avec des connexions directes aux protocoles BoostPOW et 21e8 et des relations avec des développeurs BSV indépendants.
Bien sûr, il existe également des marques précieuses financées par Ayre. Il s'agit notamment de la propriété partielle via l'investissement dans HandCash, Centi, TonicPow et Planaria Corp de Unwriter.
Une autre mesure importante à prendre en compte est la distribution de la puissance de hachage (autre nom pour la puissance de calcul du résau). Alors qu'au tout début de BSV, les entreprises appartenant à Ayre représentaient une quantité importante de hachage sur bitcoin, afin d'assurer sa survie, BSV est aujourd'hui en grande partie exploité par des mineurs concurrents de Ayre tels que Binance, F2Pool, OKEX et ViaBTC - dont aucun n'est «ami» de BSV ou d'Ayre, mais beaucoup se déclarent les ennemis. Ces mineurs soulignent bien la nature ouverte et sans permission de BSV qui permet à quiconque de participer, notamment à ses ennemis!
Ayre est un acteur important, mais en aucun cas un contrôleur de la direction de la blockchain ou des entreprises indépendantes dans l'économie BSV.
Mais pourquoi Craig poursuit-il des gens en justice ?
Tout d'abord, et c'est crucial, le procès le plus important de Craig est l'affaire Kleiman. Les autres cas existent uniquement à cause de la diffamation publique du Dr Wright. Le hashtag #CraigWrightIsAFraud circule largement, poussé en grande partie par un mélange de personnages anonymes sur Twitter. Plus particulièrement Magnus Granath AKA «Hodlonaut» a été averti qu'une accusation publique de fraude courait à son encontre. La carrière du Dr Wright est en informatique et en criminalistique numérique, donc le déclarer publiquement une fraude sans preuve cause un préjudice financier au Dr Wright dans son domaine d'expertise commerciale. Puisque «Hodlnaut» a refusé de cesser, on lui a envoyer une requête pour être vu au tribunal afin de pouvoir apporter les preuves de ses accusations. Cela a causé le célèbre podcasteur de petits-blocs Peter McCormack à mendier d'être poursuivi aussi - en augmentant la rhétorique diffamatoire contre le Dr Wright. À la demande de McCormack, il a lui aussi été attaqué en justice pour être vu au tribunal. Le Dr Wright à depuis abandonné tous ses procès pour diffamation à l'exception de celui contre McCormack qu'il souhaite continuer pour faire exemple.
Cela a aussi engendré la campagne #DelistBSV menée en grande partie par «CZ», le PDG charismatique de Binance-Exchange. Divers autres échanges comme Shapeshift et Kraken ont publié des sondages twitter demandant s'ils devaient emboîter le pas, et des petits-blocs bien organisés ont voté en masse pour retirer BSV de leurs échanges - citant la toxicité du Dr Wright pour avoir intenté des poursuites en diffamation contre Hodlonaut et McCormack. Finalement, BSV a été retiré de Binance, ShapeShift et Kraken. Il a également été noté publiquement par Coinbase et Gemini qu'ils ne soutiendraient pas cette version de bitcoin à la suite de ce drame public. Il faut noter qu'après 2 ans, Binance a retourné sa veste et est aujourd'hui devenu un des principaux mineurs de BSV.
Au fur et à mesure que les choses progressaient, le fondateur de bitcoin .com, Roger Ver, a également réalisé une vidéo publique déclarant Wright comme arnaqueur. C'était après avoir travaillé sournoisement avec les développeurs Bitcoin ABC pour coder des points de contrôle dans le logiciel ABC de Bitcoin Cash, divisant de manière permanente le réseau Bitcoin pour la deuxième et dernière fois - un acte auquel le Dr Wright s'était opposé et pour lequel Roger est également poursuivi par d'autres parties privées en Floride. Roger Ver a été averti que s'il continuait, des poursuites juridiques similaires se présenteraient à sa porte pour avoir diffamé le Dr Wright, mais il à décidé de poursuivre les accusations publiques jusqu'à ce qu'il soit également entendu devant le tribunal pour fournir une preuve de la fraude de Wright, sous peine de sanctions pour diffamation publique. Aucune preuve n'a jamais été fournit, mais le Dr Wright a depuis abandonné ses poursuites contre Roger Ver pour se concentrer sur son procès avec Kleiman et celui avec McCormack ainsi que son travail sur Bitcoin.
Et maintenant que se passe-t-il ?
Nous avons établi l'histoire du Bitcoin, de sa guerre civile, des attaques publiques contre Wright, Ayre et BSV. Au moment d'écrire ces lignes, nous pouvons revenir sur les attaques contre Thomas Lee, Tim Draper et Jimmy Wales pour avoir eu une proximité avec BSV. Malgré la pression sociale, le rapport technique Fundstrat de Lee a rendu un examen élogieux du protocole fixe et de l'évolutivité infinie de BSV. Lee et son équipe étaient heureux de prendre la parole lors des événements précédents de CoinGeek, même après le tollé public.
Pour la conférence CoinGeek 2020 à New York, McCormack, Hodlonaut, « Arthur Van Pelt » et d'autres acteurs tels que le Dan Held de Kraken et une cacophonie de trolls anonymes sur Twitter ont mis à profit leur expérience de la culture d'annulation à la bolchevique pour faire pression sur l'orateur Gary Vaynerchuk ainsi que d'autres orateurs prévus pour cette conférence, afin de les forcer à annuler leur participation. Cette attaque sociale contre BSV, Dr. Wright, Ayre et les autres entreprises qui utilisent le réseau BSV pourrait être un gigantesque cas de fraude à la consommation. Ils trompent activement les gens en leur faisant croire que le protocole fixe et l'évolutivité infinie de Bitcoin BSV sont en quelque sorte dangereux, alors qu'en fait, le protocole et le réseau sont imperméables à toutes les attaques, à l'exception de leur ingénierie sociale.
Bitcoin SV s'est développé professionnellement avec un portefeuille de brevets de protection de niveau mondial. Il est utilisé par des entreprises indépendantes afin d'apporter des innovations technologiques et possède un groupe décentralisé de nœuds honnêtes qui se font concurrence. Le réseau est fixe, sécurisé et en croissance grâce aux investissements de petites entreprises et de gestionnaires de capitaux. Les transactions sont instantanées avec des frais de 0.0002€ par transaction en moyenne, explosant tous les records de compétitivité de l'écosystème et permettant aux plus pauvres de la planète d'enfin accéder à l'économie digitale mondiale. Les mensonges sont basés sur une campagne massive de dénigrement perpétrée par les communautés d'autres cryptomonnaies qui craignent l'adoption mondiale de BSV comme outil de commerce et ce que cela signifiera pour eux. L'histoire ne sera pas gentille avec ces manipulateurs et leurs réseaux qui sont financés par les fraudes probables des échanges de crypto-monnaies off-shore, le (très probablement) frauduleux Tether Stablecoin, et l'économie des arnaques de "pump-and-dump" qui sous-tend 95% du volume de négociation de l'ensemble de l'économie cryptomonnaie actuelle.
C'est une guerre civile. Il y aura toujours des victimes, mais alors que BTC et BCH se concentrent sur les ragots et les affaires illicites, BSV veut que le monde entier soit plus libre, plus souverain et plus capable de coopérer sur le registre mondial de la vérité afin que les entrepreneurs du monde puissent s'engager à créer des entreprises ou de simples nano-services sont rendus possibles uniquement par Bitcoin. Bitcoin est un test d'intelligence. Au fil du temps, les personnes intelligentes pourront voir à travers le brouillard de distorsion de la réalité créé pour confondre les innocents et reconnaître cela pour ce que c'est, une attaque coordonnée pour tenter de supprimer une technologie qui à un potentiel unique dans l'histoire, et qui les rendrait obsolètes.

Des exemples d'applications Bitcoin que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui ?
Les applications qui sont construites sur Bitcoin et interagissent entre elles par ce biais créent ce qu'on appelle le "Metanet". Si vous vous sentez prêt à faire le premier pas dans le futur vous êtes libres de tester les applications les plus populaires du Metanet sur https://metastore.app/apps?sort=money
Le site le plus populaire du Metanet à ce jour est Twetch, une version de twitter incensurable sur la blockchain que vous trouverez ici : bit.ly/twetchapp

_______________________
sources: inspiré de https://coingeek.com/the-war-on-bitcoin/
image : https://imgur.com/1Yb0Yle
Voici un schéma qui retrace les financements de Blockstream et révèle comment le groupe Bilderberg, la banque centrale américaine (FED) et Mastercard on pris le contrôle du réseau BTC afin de le soumettre à leur propre profit: https://imgur.com/eFApDVE
submitted by zhell_ to BitcoinSVFrance [link] [comments]

Bitcoin exchange for New York residents?

Is there a cheaper bitcoin exchange for NY residents than Coinbase Pro?
I was looking at Bitmex, which even gives you a bit of money back for placing maker orders. https://www.bitmex.com/app/fees
While coinbase pro's fees isn't that big deal, but I'd like to know if there are any cheaper option for NY to buy/sell crypto preferably with a wallet.
I know of Gemini, which is a bit cheaper but still not at Bitmex level.
submitted by Royal-Green to Bitcoin [link] [comments]

Decentralized Finance (DeFi)

Decentralized Finance (DeFi)

How Decentralized Finance Came to Be

Decentralized Finance (DeFi) can be rightfully considered a third revolution in the crypto space. If you wonder what the first two are, these are the invention of blockchain itself along with the technology’s firstborn, Bitcoin, and the inception of the smart contract technology. Just like blockchain provides the basis for smart contracts, the latter give rise to DeFi. It is often said that smart contracts are poised to revolutionize the ways both humans and organizations interact in their contractual relationships. In this sense, DeFi is the stage where these relationships are set to emerge and develop. With a bigger picture in mind, it is the world that the blockchain technology lays the foundation for, while smart contracts help to build it. Why we need DeFi, how it is possible, what makes it tick and click are the main themes of this article.
by StealthEX

But seriously, why do we need it?

As most financial services in existence today are provided by or involve third parties, for example, banks, exchanges, investment companies, insurance agencies etc, DeFi is an attempt to build an alternative environment, an ecosystem of applications offering the same set of services but now powered by public blockchain networks in a decentralized, transparent and permissionless way. By and large, the basic idea that guides DeFi is essentially the same ethos that drives innovation with crypto as such, but at an entirely different level.
Just like cryptocurrencies try to wrest the state supremacy over money from the hands of rogue governments and central banks, DeFi takes it further and aims higher. With DeFi, it is no longer a matter of creating a coin in an effort to replace fiat money, which mostly doesn’t work anyway. However, building a whole new domain of financial services available fairly and squarely to anyone, with full control over the assets but without corrupt governments and greedy intermediaries sticking around, may pan out better after all.
So, answering the question posed at the beginning of this section, we need DeFi for basically the same reasons we need cryptocurrencies. Or, put differently, if we need cryptocurrencies, an assumption that has been proved indisputable, it is inevitable as well that we will sooner or later become interested in decentralized financial services powered by these cryptocurrencies through smart contract blockchains. We can’t just create Bitcoin and say that’ll do. It is a natural development, a Maslow’s hierarchy of needs, in a sense.

How is it ever possible?

As mentioned in the introduction, DeFi emerges thanks to smart contract tech and decentralized applications (or simply dApps) running them. So how does it work in practice? To better understand the idea, let’s take a closer look at a relatively simple example of a decentralized crypto-backed stablecoin which can be created through a smart contract. Stablecoins are coins whose value is pegged to a stable asset such as a commodity like gold or a fiat currency like the US dollar.
There are a few different types of stablecoins that exist in the wild. For the purpose of this exposition, we are interested in crypto-backed stablecoins. Like stablecoins collateralized by fiat, these stablecoins use cryptocurrencies as collateral. However, the key difference is that a fiat-based stablecoin is pegged to the fiat currency which is backing it up. Kinda obvious. A crypto-backed stablecoin, on the other hand, is pegged to one asset, say, the American dollar, but backed up by a completely different one, for example, Ether. Things get tricky.
A crypto-collateralized stablecoin is possible through the magic and the beauty of the smart contract governing it. If the price of such a stablecoin rises above its peg, or parity, you can create more stablecoins and sell them at a premium. If the price of the stablecoin falls below parity, you can buy stablecoins and liquidate them at a discount. If the collateral itself crashes, undercollateralized stablecoins will be liquidated with their collateral now backing up fewer stablecoins. As a result, the price always gets pushed back to parity.
And all this rather complicated stuff is done on the blockchain in a decentralized and automatic fashion with no banks or other third parties involved. Consequently, more services are easily possible too. And quite a few at that.

Okay, what decentralized financial services are available?

Well, one such service we have just described above. Cryptocurrencies are infamous for being extremely volatile, and stablecoins are designed to deal with this issue. There are many stablecoins out there like Tether, TrueUSD, or Gemini Coin, but they are all based on trusting third parties. Easily one of the best known crypto-backed stablecoins is MakerDAO’s DAI, which is pegged against the US dollar with a basket of crypto-assets as collateral in a truly decentralized and trustless way, that is, a blockchain way.
Crypto-based stablecoins can be used on their own by offering a hedge against the price volatility of such popular cryptocurrencies as Ether or Bitcoin. Aside from that, they are also instrumental in other DeFi services, for example, in decentralized exchanges like IDEX or BiKi.com. With stablecoins, it becomes possible to create fiat trading pairs in addition to crypto ones in entirely decentralized, non-custodial trading environments as opposed to centralized exchanges like Bitfinex or Binance, which are vulnerable to high-profile hacks and personal data leaks.
Unlike MakerDAO, Ampleforth doesn’t strive to create a rock-solid stablecoin. Instead, it comes up with the notion of “adaptive money built on sound economics”, with its mission stretching out as far as to marry “the scarcity of Bitcoin with the elasticity of fiat”. It tries to go beyond the relatively simple concept of a stablecoin and brings forth the idea of elastic money supply that can expand and contract depending on market demands, as well as allow the creation of a valid form of collateral for DeFi based on that idea.
Obviously, DeFi is not just about stablecoins or the financial services using them. Blockchain-based borrowing and lending is another important DeFi arena. With platforms like Compound, dYdX, Dharma, you can deposit your crypto assets to either earn interest on them or use these assets as collateral for borrowing. Smart contracts automatically match borrowers and lenders, offering dynamic interest rates based on supply and demand. And with tools like LoanScan, you can also easily shop around for the best interest rates on the block.
These examples are far from exhaustive, of course, as the space is rapidly expanding and evolving. However, there are some fundamental issues that put grit into the wheels of the DeFi war machine.

So where’s the catch?

There are many advantages of DeFi, but to be of any practical use, it needs up-to-date information that would be reliable and authentic. Smart contracts that DeFi is based on are hopelessly on-chain, but the data they need for processing is mostly off-chain. Without a bridge to close this gap between a smart contract and its source of external information, smart contracts are entrapped in closed-off dungeons of their blockchains. To be sure, no crypto-based stablecoin is going to work correctly without a real-time price feed for the assets taken as its collateral and used for maintaining the peg.
To get around this roadblock, a concept of blockchain oracles has been suggested. But as the chain cannot be stronger than its weakest link, blockchain oracles seem to be that weak link in the field of DeFi and beyond as obtaining information in a verifiable way can be an intimidating task. What approaches dApps are taking to procure and verify sources of truth in the external world is the topic of our upcoming article about blockchain oracles. Stay with us and stay tuned!
And remember if you need to exchange your coins StealthEX is here for you. We provide a selection of more than 250 coins and constantly updating the list so that our customers will find a suitable option. Our service does not require registration and allows you to remain anonymous. Why don’t you check it out? Just go to StealthEX and follow these easy steps:
✔ Choose the pair and the amount for your exchange. For example ETH to BTC.
✔ Press the “Start exchange” button.
✔ Provide the recipient address to which the coins will be transferred.
✔ Move your cryptocurrency for the exchange.
✔ Receive your coins.
Follow us on Medium, Twitter, Facebook, and Reddit to get StealthEX.io updates and the latest news about the crypto world. For all requests message us via [email protected].
The views and opinions expressed here are solely those of the author. Every investment and trading move involves risk. You should conduct your own research when making a decision.
Original article was posted on https://stealthex.io/blog/2020/08/04/decentralized-finance-defi/
submitted by Stealthex_io to StealthEX [link] [comments]

[ Bitcoin ] Binance vs Gemini [US]

[ 🔴 DELETED 🔴 ] Topic originally posted in Bitcoin by nut__sackington [link]
Hey all,
I've closed my account with Coinbase because, well, they suck. I made a Kraken account but found that their ACH partner Etana Custody is extremely invasive with personal information. Now I've narrowed down to Binance and Gemini for where I will buy crypto from. How do these compare to each other?
My main concerns are privacy--I'm fine giving my state ID and everything, but some of the privacy agreements look real sketchy these days, saying things like "...and any other means of tracking, potentially using 3rd party services" (obviously not verbatim lol, but vague statements like that which leave a lot of room for data collection).
I don't mind waiting a few days to be able to purchase and send coin after an ACH deposit.. but I'd like it faster than the entire week that Coinbase makes you wait.
How do you all weigh these pros and cons when deciding where to buy/trade? Any thoughts on how Gemini and Binance compare for US residents?
Edit:
If anyone uses these markets, how much of a hassle was it to successfully on-ramp fiat with ACH? Extra verifications/applications/etc. ?
nut__sackington your post has been copied because one or more comments have been removed by a moderator. This copy will preserve unmoderated topic. If you would like to opt-out, please PM me.
submitted by anticensor_bot to u/anticensor_bot [link] [comments]

08-20 00:35 - 'Bitcoin uses cryptographic key "pairs" / There is a public address and a private key (long string of letters and numbers for each) / A simple way to understand it is a username(public address) and a password to allow s...' by /u/UncleBitcoinJones removed from /r/Bitcoin within 7-17min

'''
Bitcoin uses cryptographic key "pairs"
There is a public address and a private key (long string of letters and numbers for each)
A simple way to understand it is a username(public address) and a password to allow sending money from that address(Private key do not share)
That is basically the gist right there.
Remember Bitcoin is a network so there are many many options from hundreds of vendors and open source projects to simplify the process and access the Bitcoin for you. These are called wallets. They manage your key pairs for you. To back up a wallet you write down a 24 word seed phrase(private do not share) this will allow you the leisure of not storing every single address you own and let the wallet store them for you. If your wallet is destroyed or lost this seed phrase is how you recover your coins. Only use trusted wallets that this sub can recommend you, use the search bar.
You can get Bitcoin by earning it. ORRR trading from an exchange. Depending on your country and local laws this could be various different places. But generally Kraken, Gemini, and Binance are the most popular.
Remember however, if your Bitcoin is not in your wallet or you do not have the key pairs it is in, then you do not own the Bitcoin. Keeping your Bitcoin on an exchange or another 3rd party is highly risky and vulnerable to hacks or the exchange just straight up stealing your funds or even government stealing your funds.
So: Not your keys not your coins.
Plus: Don't use Bitcoin "Doublers" or anyone claiming if you send them bitcoin they will send you back double.
Plus: Don't buy altcoins, ICOs, or get involved with defi.
Recap: [link]1
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: UncleBitcoinJones
1: you*u*be/*szOt**OjXU
Unknown links are censored to prevent spreading illicit content.
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Detailed crypto background check on u/ArnitaHayward

Of u/ArnitaHayward's last 469 posts (322 submissions + 147 comments), I found 285 in cryptocurrency-related subreddits. This all the data I found:
Subreddit No. of comments Avg. comment sentiment Total comment karma No. of posts Avg. post sentiment Total post karma
altcoin_news 0 0 0 1 0.0 7
BATProject 0 0 0 1 0.8 (very positive) 1
binance 0 0 0 1 0.0 1
Bitcoin 1 0.0 -2 32 0.03 2344
BitcoinMining 0 0 0 1 0.5 (very positive) 1
btc 0 0 0 2 0.14 5
cardano 2 0.0 2 3 0.07 25
CryptoCurrencies 0 0 0 88 0.07 406
CryptoMarkets 0 0 0 130 0.09 2180
Digibyte 0 0 0 1 0.0 20
EnjinCoin 0 0 0 1 0.0 1
ethereum 0 0 0 6 0.09 12
ethtrader 0 0 0 1 0.0 2
Gemini 0 0 0 1 0.0 12
Iota 0 0 0 3 0.0 32
Ripple 0 0 0 3 -0.01 147
Stellar 0 0 0 1 0.25 10
CryptoCurrency 0 0 0 5 -0.14 38
defi 0 0 0 1 0.0 1
submitted by cryptochecker to cryptochecker [link] [comments]

Detailed crypto background check on u/ArnitaHayward

Of u/ArnitaHayward's last 649 posts (501 submissions + 148 comments), I found 454 in cryptocurrency-related subreddits. This all the data I found:
Subreddit No. of comments Avg. comment sentiment Total comment karma No. of posts Avg. post sentiment Total post karma
altcoin_news 0 0 0 3 -0.16 23
BATProject 0 0 0 1 0.8 (very positive) 1
binance 0 0 0 1 0.0 1
Bitcoin 1 0.0 -2 40 0.06 2452
Bitcoincash 0 0 0 1 0.0 11
BitcoinMarkets 1 0.0 1 1 0.0 0
BitcoinMining 0 0 0 2 0.25 2
btc 0 0 0 17 0.07 31
cardano 2 0.0 2 5 0.04 32
CryptoCurrencies 0 0 0 147 0.06 593
CryptoMarkets 0 0 0 184 0.07 3239
Digibyte 0 0 0 1 0.0 23
dogecoin 0 0 0 2 0.0 40
EnjinCoin 0 0 0 1 0.0 1
ethereum 0 0 0 7 0.07 14
ethtrader 0 0 0 17 0.11 117
Gemini 0 0 0 2 0.0 12
Iota 0 0 0 3 0.0 32
litecoin 0 0 0 1 0.0 1
Ripple 0 0 0 4 -0.01 207
Stellar 0 0 0 2 0.25 11
tezos 0 0 0 1 0.0 39
Vechain 0 0 0 1 0.0 5
CryptoCurrency 0 0 0 5 -0.14 38
defi 0 0 0 1 0.0 3
submitted by cryptochecker to cryptochecker [link] [comments]

5 Free Stocks + $345 Free Cash/Bitcoin Bonuses - Sign Up for Webull, Moomoo, Firstrade, M1 Finance, SoFi Invest, Robinhood, Voyager, BlockFi, Gemini, Celsius Network, Coinbase - Commission Free Stock Trading + Cryptocurrency Apps

5 Free Stocks + $345 Free Cash/Bitcoin Bonuses - Sign Up for Webull, Moomoo, Firstrade, M1 Finance, SoFi Invest, Robinhood, Voyager, BlockFi, Gemini, Celsius Network, Coinbase - Commission Free Stock Trading + Cryptocurrency Apps
Get up to five (5) free stocks (valued up to $2600 total) plus a $85 cash bonus when you sign up for any commission free stock trading app with no deposit required like Webull (1 free stock), Firstrade (1 free stock), and Robinhood (1 free stock). You'll get another free stock from Webull after $100 or more deposit and Moomoo after $500 or more deposit. Free stocks are available to US residents only.
Plus enjoy a minimum of $100 (up to $260) in free cash/Bitcoin bonuses from Voyager ($25 Bitcoin), BlockFi ($10 Bitcoin), Celsius Network ($40 Bitcoin Bonus), Gemini ($10 Bitcoin), Coinbase ($10 Bitcoin + $160 Bonus), and Crypterium ($5 Cash) by signing up and making a small deposits/transactions! All companies are regulated and licensed. Celsius Network, BlockFi, Gemini, Coinbase, and Crypterium are open to users globally, but Voyager and Binance.US are available to US customers only.
More details below! Be sure to use each referral link to get your free stock, cash, and Bitcoin bonuses and thank you!

Webull (2 Free Stocks up to $1400)

Sign up for Webull Commission-Free Stock Trading App and receive a free stock (valued $2.50-$250) when you open a stock brokerage account (within 24 hours) with no deposit required.
Plus, if you make an initial deposit of $100 or more within 30 days, you'll get another free stock worth between $12 to $1400!
That's two free stocks (with chance to win stocks like Facebook and Microsoft)! Webull is available on Android and iOS!
Webull is registered and regulated by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). It is also a member of the SIPC which protects securities customers of its members up to $500,000 (including $250,000 for claims for cash).
For some reason Reddit auto mod is removing Webull referral links. So to access my referral to earn two free stocks, please visit my webpage https://sites.google.com/view/webull/home or visit the Reddit comment here for referral ending in Vofifd5bibi6 - https://www.reddit.com/Webull/comments/afcvjd/first_referral_code_exchange_thread_of_2019/erox3ts
Thank you!

Firstrade (1 Free Stock up to $200)

Sign up and open a Firstrade Stock Trading Account (https://share.firstrade.com/DavidMPYG) and get a free stock instantly (valued up to $200) when your regular investment (non-retirement) trading account is approved. No initial deposit is required to open your trading account.
Firstrade offers commission free stock, ETF and mutual funds trading via the web or mobile apps (iOS and Android)! Plus your account is SIPC insured! You're guaranteed a free stock between $3 - $200 with a 1 in 100 chance of getting Apple, Facebook, AMD or Bank of America!
I've been a customer of Firstrade since 2005 and their app is beautifully designed and easy to use. Firstrade is the only online brokerage service with no commission mutual fund trades plus no commission stock and ETF trades.
Be sure to use my Firstrade signup link and thank you! - https://share.firstrade.com/DavidMPYG

Moomoo (1 Free Stock up to $1000)

Sign up for Moomoo Commission Free Stock Trading App (https://j.moomoo.com/000SBg) and open a trading account and you'll receive a free stock (valued between $10-$1000) when you make an initial deposit of $500 or more. You'll have a chance to get Netflix, Beyond Meat, Uber or Groupon!
You don't need to buy stocks with your deposit. You can simply get your free stock, sell it and cash out back to your bank. It took me about 20 minutes for my account to get verified and receive my free stock for just opening a trading account.
Moomoo (Futu Inc.) is a member of FINRA and SIPC so your account is protected up to $500,000. Moomoo app is available for iOS and Android!
Be sure to signup with my referral link to get your free stocks! - https://j.moomoo.com/000SBg
Thank you!

M1 Finance ($10 Cash Bonus)

Sign up for a free M1 Finance stock trading account (https://m1.finance/wG5ouGBolHyU) and you'll get a $10 cash bonus after you make an initial deposit of $100 or more when you open a taxable (non-retirement) account. You can choose to invest the cash bonus or withdrawal the money to your bank!
If you open a taxable (non-retirement) account, then you must make initial deposit of $100 or more to get $10 cash bonus. If you open an IRA account, then you must make initial deposit of $500 or more to get bonus and open a taxable (non-retirement) account.
M1 Finance allows you to buy fractional shares as low as $0.01 on stocks and ETFs like Tesla, Amazon, and Google with no trading/commission fees plus there are no monthly fees or account minimums. You can open a regular investment, IRA, and/or Roth IRA account plus your accounts are SIPC and FDIC insured!
Be sure to use my M1 Finance signup link - https://m1.finance/wG5ouGBolHyU
Thank you!

SoFi Invest ($75 Cash Bonus)

Open a SoFi Invest Account (https://www.sofi.com/share/invest/1919989) today and get a $50 cash bonus to invest in ANY stock or ETF with no trading fees!
Just open a SoFi Invest Account with an initial deposit of $1000 or more and SoFi will instantly give you a $50 cash bonus to invest in any stock which you can sell and cash out the money back to your bank account.
Plus get another $25 cash bonus when you buy $10 or more of crypto like Bitcoin, Litecoin or Ethereum. That's a total of $75 cash bonuses with SoFi Invest!
I love SoFi Invest because you can invest in any stock or ETF like Apple, Amazon or Google for as low as $1 with fractional share investing and no fees to buy or sell! Be sure to signup at https://www.sofi.com/share/invest/1919989
Thank you!

Robinhood (1 Free Stock up to $200)

Sign up for a free Robinhood stock trading account (http://invite.robinhood.com/davids2005) and you'll get a free stock valued up to $200 instantly (like Ford, Apple or Facebook) with no deposit required! Its free money just for signing up!
Robinhood offers commission-free trading on stocks and ETFs via web and mobile plus your account is SIPC insured! Plus you can signup for a free Cash Management Account with 1.80% APY interest on cash (FDIC insured up to $1.25 million), free Mastercard debit card, no foreign transaction fees, no account minimums and no fee 75,000+ ATMs.
Be sure to use my Robinhood signup link and thanks! - http://invite.robinhood.com/davids2005
Thank you!

Voyager ($25 in Free Bitcoin + Up to 6% APY Interest)

Get $25 in free Bitcoin (BTC) when you download and signup for the Voyager Crypto Trading App with code O6E5JJ and trade at least $100 or more in crypto (buy and/or sell).
To get your $25 in free Bitcoin after trading (buy/sell) $100 or more in crypto, use reward/referral code O6E5JJ during registration:
Voyager App allows you to connect a bank account and deposit cash directly. The easiest way to get the bonus is depositing $55 into your account to buy Bitcoin/Ethereum. Then sell the Bitcoin/Ethereum immediately. You'll receive your $25 in free Bitcoin bonus and can transfer the money back to your bank.
Voyager App offers commission-free cryptocurrency trading for over 20 cryptos and its currently available to residents in all U.S. states (excluding New York state).
Plus, you can earn monthly interest on your crypto holdings up to 6% APY interest annually on Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC, and USDT!
Please use my referral code by downloading the iOS app or Android app and use reward/referral code O6E5JJ during registration. Its an easy way to earn a $25 worth of free Bitcoin after you buy $100 or more in crypto and cash out the profit back to your bank!
Thank you!

BlockFi ($10 in Free Bitcoin + Earn up to 8.6% Per Year on Crypto Deposits)

Sign up for BlockFi (https://blockfi.com/?ref=c316afd8) and receive $10 in free Bitcoin bonus when you deposit $100 or more in crypto and maintain that balance or greater for at least 30 days. The bonus is paid on the following interest payment day which is the 1st of the following month. This promotional $10 Bitcoin bonus is available to all customers globally!
Plus you'll earn up to 8.6% per year on the cryptos you deposit into your BlockFi account like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, PAX, GUSD and USDC. Interest is compounded monthly and paid out every month.
BlockFi supports bank wire transfers and deposits via crypto. If you want to buy crypto and deposit on BlockFi, you will need to use Coinbase, Gemini or Binance US to link your bank account to buy crypto and transfer to BlockFi.
In addition to earning interest on your crypto deposits, BlockFi allows you to exchange cryptos like BTC for Ethereum and take out a loan without selling your crypto.
BlockFi is available to all customers globally including in all 50 US states! BlockFi is a licensed and regulated company in the United States.
Remember to sign up at https://blockfi.com/?ref=c316afd8 to get your $10 in free Bitcoin bonus.
Thank you!

Celsius Network ($40 in Free Bitcoin + Up to 11% APY Interest)

Sign up on Celsius Network (https://celsiusnetwork.app.link/1891962be1) and you'll get $10 in free Bitcoin (BTC) after first deposit of $200 or more in crypto (like Bitcoin, Ripple, Ethereum, USDT, USDC) within 30 days! In addition, there are 3 additional promotional codes that you can input into the app after you complete the registration and KYC process which will earn you an additional $30 in free Bitcoin/crypto after qualifying additional deposits totaling $200 or more. You'll earn a total of $40 in free Bitcoin/crypto bonuses!
You'll also earn up to 11% APY interest on all the cryptos you deposit including BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, XLM, and USD stablecoin (like USDC, USDT, DAI, PAX) with no fees to deposit or withdrawal!
After you make your initial $200 or more in crypto deposit to get $10 in free Bitcoin, enter the following 3 promo codes in the app to earn additional $30 more free Bitcoin:
 • PAKMAN / POV / APRIL0410 - Get $10 free in BTC after depositing $100+ and holding it for 30 days with each promo code
DO NOT WITHDRAW any crypto from your account for 30 days OR YOU WILL LOSE the bonuses. Wait until all bonuses are unlocked (after 30 days) if you wish to withdraw your crypto.
I love Celsius because interest is paid out every Monday! Your free Bitcoin is locked for 30 days after your initial deposit and available to withdrawal after 30 days. You cannot withdraw any funds deposited for 30 days or else you will lose the Bitcoin bonus!
At the moment you can't link a bank account to deposit cash to your Celsius Network account so you'll need to use Coinbase or Binance US or Gemini to buy crypto like Bitcoin or USDC and transfer to your Celsius account. Then transfer back to cash out and back to your bank.
Remember to use my Celsius Network referral link - https://celsiusnetwork.app.link/1891962be1 or use promo code 1891962be1 during registration.
In summary, you will earn a total of $40 in free crypto/Bitcoin after depositing at least $500+ in crypto into your Celsius Network account within 30 days.
Thank you!

Gemini ($10 in Free Bitcoin)

Get $10 in free Bitcoin when you signup for Gemini, a US-based Regulated Cryptocurrency Exchange. This offer is available to NEW USERS ONLY residing in the United States, United Kingdom, Canada, Hong Kong, Singapore, and South Korea.
Follow these steps:
 1. Sign up for a Gemini account with my referral link at https://gemini.com/share/mllyldt7 (new users only)
 2. Verify your identity
 3. Link your bank account and deposit money
 4. Buy or Sell 100 USD of any crypto within 30 days of opening an account and Gemini will deposit your bonus of $10 worth of Bitcoin within a day.
After you receive your free $10 of Bitcoin, you can sell your cryptos and transfer the cash back to your bank! Gemini also allows you to transfer any crypto to an external wallet for free with no withdrawal fees.
Thank you!

Coinbase ($10 in Free Bitcoin + $160 in Bonus Crypto)

Sign up on Coinbase (https://www.coinbase.com/join/5a29d6adad50d7010b47bac0) and get $10 of free Bitcoin (BTC) after you buy or sell $100 or more in cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and Bitcoin Cash. You will also need to verify your identity.
In addition, get up to $160 in free cryptocurrency by learning, watching videos, and answering simple questions about other cryptocurrencies like XRP, DAI and EOS without any deposit or trading required. You can easily make up to $170 in free cryptocurrency and cash out the money back to your bank!
Plus if you're a US customer, you earn 1.25% APY interest holding USDC tokens!
Coinbase is one of the most trusted and easiest place to buy, sell, and manage your digital currency portfolio and its available in 100+ countries around the world!
Remember to use my referral link to get your $10 of free Bitcoin after trading $100 or more in crypto plus another $160 in free bonuses - https://www.coinbase.com/join/5a29d6adad50d7010b47bac0
Thank you!

Crypterium ($5 Cash Bonus)

Have you tried the Crypterium App (https://crypterium.app.link/DU5iX9vsDY) for iOS and Android? It lets you buy, send, exchange or cash out crypto, and even get the first global crypto card! The Crypterium Wallet is regarded as one of the most promising fintech solutions by KPMG and H2 Ventures. Making crypto as easy to spend as cash!
To get the $5 cash bonus, you must verify your identity and make a transaction worth €50/$60 or more (like buy crypto) via the Crypterium Wallet app.
For a limited time, Crypterium allows you to reserve the Telegram GRAM token, the hottest token of 2019, at the best price for as low as $3.50 per GRAM token before its on publicly on sale!
Register at https://crypterium.app.link/DU5iX9vsDY to receive a link to download the app or use my referral code cdgy4 during signup at https://crypterium.com and get your $5 cash bonus!
Thank you!

https://preview.redd.it/rwp9ea44zdw41.png?width=2178&format=png&auto=webp&s=b0d3860f04b29d536de3d2adb35c859bd7113d48
submitted by cryptomiles to referralcodes [link] [comments]

07-01 19:14 - 'Bitcoin at discount rates' (self.Bitcoin) by /u/dede-ryan removed from /r/Bitcoin within 0-6min

'''
We are a bitcoin mining company selling bitcoin for discount rates. Bitcoin is on pace to reach 100k by 2021, do not miss out. We have packages as low as 40% compared to other exchanges such as Binance, Kraken, Gemini, or Coinbase. We accept etheureum payments. Package deals include below:

0.05 BTC for 0.0412BT ( 20 % price cut)
0.1BTC for 0.0752 BTC ( 25 % Price cut)
0.5BTC for 0.352 BTC (30%price cut)
1BTC for 0.651 BTC (35% price cut)
3BTC for 1.952 BTC (35% price cut)
4BTC for 2.421BTC (40% price cut)
5BTC for 3.041BTC (40%price cut)

contact us via telegram @ delemuxs
'''
Bitcoin at discount rates
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: dede-ryan
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

06-25 13:35 - 'Other than really high fees, completely shit support, completely shit interface, and completely shit trading tools, yah, they are safe to use. / Here are the only other US-based exchanges. / ​ / * [Binance US...' by /u/DarkMatterEclipse removed from /r/Bitcoin within 0-5min

'''
Other than really high fees, completely shit support, completely shit interface, and completely shit trading tools, yah, they are safe to use.
Here are the only other US-based exchanges.

'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: DarkMatterEclipse
1: **w.bi***ce.us/?*ef=*5002581 2: r.kra**n*com/PE*2X 3: bitt*ex.co*/Acc*u*t/Reg*s*e*?r*fer**lCod*=VSQ-*1U*MQ0 4: g*m*ni.com*sh*re*66o*ei 5: bi*f*y*r.com/en*u*/
Unknown links are censored to prevent spreading illicit content.
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

4 Free Stocks + $325 Free Cash/Bitcoin Bonuses - Sign Up for Webull, Moomoo, M1 Finance, SoFi Invest, Robinhood, Voyager, BlockFi, Gemini, Celsius Network, Coinbase - Commission Free Stock Trading + Cryptocurrency Apps

4 Free Stocks + $325 Free Cash/Bitcoin Bonuses - Sign Up for Webull, Moomoo, M1 Finance, SoFi Invest, Robinhood, Voyager, BlockFi, Gemini, Celsius Network, Coinbase - Commission Free Stock Trading + Cryptocurrency Apps
Get up to four (4) free stocks (valued up to $2400 total) plus a $85 cash bonus when you sign up for any commission free stock trading app with no deposit required like Robinhood and Webull or a small deposit like SoFi Invest, Moomoo, and M1 Finance. Free stocks are available to US residents only.
Plus enjoy a minimum of $80 (up to $240) in free cash/Bitcoin bonuses from Voyager ($25 Bitcoin), BlockFi ($10 Bitcoin), Celsius Network ($20 Bitcoin Bonus), Gemini ($10 Bitcoin), Coinbase ($10 Bitcoin + $160 Bonus), and Crypterium ($5 Cash) by signing up and making a small deposits/transactions! All companies are regulated and licensed. Celsius Network, BlockFi, Gemini, Coinbase, and Crypterium are open to users globally, but Voyager and Binance.US are available to US customers only.
More details below! Be sure to use each referral link to get your free stock, cash, and Bitcoin bonuses and thank you!

Webull (2 Free Stocks up to $1400 + Win a Google Stock)

Webull, a commission free stock trading app, is celebrating its 2-year anniversary with free stocks when you sign up and chance to win 1 of 200 Google stock shares being raffled to the community.
Sign up for Webull and receive a free stock (valued $2.50-$250) when you open a stock brokerage account (within 24 hours) with no deposit required.
Plus, if you make an initial deposit of $100 or more within 30 days, you'll get another free stock worth between $12 to $1400!
If you sign up on Webull by June 19, 2020 you'll be entered into the raffle to win 1 of 200 Google stock shares being raffled with winners announced on June 29, 2020.
That's two free stocks with chance to win 1 of 200 Google stock shares! Webull is available on Android and iOS!
Webull is registered and regulated by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). It is also a member of the SIPC which protects securities customers of its members up to $500,000 (including $250,000 for claims for cash).
For some reason Reddit auto mod is removing Webull referral links. So to access my referral to earn two free stocks, please visit my webpage https://sites.google.com/view/webull/home or visit the Reddit comment here for referral ending in Vofifd5bibi6 - https://www.reddit.com/Webull/comments/afcvjd/first_referral_code_exchange_thread_of_2019/erox3ts
Remember to sign up by June 19, 2020 to win 1 of 200 Google shares.
Thank you!

Robinhood (1 Free Stock up to $200)

Sign up for a free Robinhood stock trading account (http://invite.robinhood.com/davids2005) and you'll get a free stock valued up to $200 instantly (like Ford, Apple or Facebook) with no deposit required! Its free money just for signing up!
Robinhood offers commission-free trading on stocks and ETFs via web and mobile plus your account is SIPC insured! Plus you can signup for a free Cash Management Account with 1.80% APY interest on cash (FDIC insured up to $1.25 million), free Mastercard debit card, no foreign transaction fees, no account minimums and no fee 75,000+ ATMs.
Be sure to use my Robinhood signup link and thanks! - http://invite.robinhood.com/davids2005
Thank you!

SoFi Invest ($75 Cash Bonus)

Open a SoFi Invest Account (https://www.sofi.com/share/invest/1919989) today and get a $50 cash bonus to invest in ANY stock or ETF with no trading fees!
Just open a SoFi Invest Account with an initial deposit of $1000 or more and SoFi will instantly give you a $50 cash bonus to invest in any stock which you can sell and cash out the money back to your bank account.
Plus get another $25 cash bonus when you buy $10 or more of crypto like Bitcoin, Litecoin or Ethereum. That's a total of $75 cash bonuses with SoFi Invest!
I love SoFi Invest because you can invest in any stock or ETF like Apple, Amazon or Google for as low as $1 with fractional share investing and no fees to buy or sell! Be sure to signup at https://www.sofi.com/share/invest/1919989
Thank you!

Moomoo (1 Free Stock up to $1000)

Sign up for Moomoo Commission Free Stock Trading App (https://j.moomoo.com/000SBg) and open a trading account and you'll receive a free stock (valued between $10-$1000) when you make an initial deposit of $500 or more. You'll have a chance to get Netflix, Beyond Meat, Uber or Groupon!
You don't need to buy stocks with your deposit. You can simply get your free stock, sell it and cash out back to your bank. It took me about 20 minutes for my account to get verified and receive my free stock for just opening a trading account.
Moomoo (Futu Inc.) is a member of FINRA and SIPC so your account is protected up to $500,000. Moomoo app is available for iOS and Android!
Be sure to signup with my referral link to get your free stocks! - https://j.moomoo.com/000SBg
Thank you!

M1 Finance ($10 Cash Bonus)

Sign up for a free M1 Finance stock trading account (https://m1.finance/wG5ouGBolHyU) and you'll get a $10 cash bonus after you make an initial deposit of $100 or more when you open a taxable (non-retirement) account. You can choose to invest the cash bonus or withdrawal the money to your bank!
If you open a taxable (non-retirement) account, then you must make initial deposit of $100 or more to get $10 cash bonus. If you open an IRA account, then you must make initial deposit of $500 or more to get bonus and open a taxable (non-retirement) account.
M1 Finance allows you to buy fractional shares as low as $0.01 on stocks and ETFs like Tesla, Amazon, and Google with no trading/commission fees plus there are no monthly fees or account minimums. You can open a regular investment, IRA, and/or Roth IRA account plus your accounts are SIPC and FDIC insured!
Be sure to use my M1 Finance signup link - https://m1.finance/wG5ouGBolHyU
Thank you!

Voyager ($25 in Free Bitcoin + Up to 6% APY Interest)

Get $25 in free Bitcoin (BTC) when you download and signup for the Voyager Crypto Trading App with code O6E5JJ and trade at least $100 or more in crypto (buy and/or sell).
To get your $25 in free Bitcoin after trading (buy/sell) $100 or more in crypto, use reward/referral code O6E5JJ during registration:
Voyager App allows you to connect a bank account and deposit cash directly. The easiest way to get the bonus is depositing $55 into your account to buy Bitcoin/Ethereum. Then sell the Bitcoin/Ethereum immediately. You'll receive your $25 in free Bitcoin bonus and can transfer the money back to your bank.
Voyager App offers commission-free cryptocurrency trading for over 20 cryptos and its currently available to residents in all U.S. states (excluding New York state).
Plus, you can earn monthly interest on your crypto holdings up to 6% APY interest annually on Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC, and USDT!
Please use my referral code by downloading the iOS app or Android app and use reward/referral code O6E5JJ during registration. Its an easy way to earn a $25 worth of free Bitcoin after you buy $100 or more in crypto and cash out the profit back to your bank!
Thank you!

BlockFi ($10 in Free Bitcoin + Earn up to 8.6% Per Year on Crypto Deposits)

Sign up for BlockFi (https://blockfi.com/?ref=c316afd8) and receive $10 in free Bitcoin bonus when you deposit $100 or more in crypto and maintain that balance or greater for at least 30 days. The bonus is paid on the following interest payment day which is the 1st of the following month. This promotional $10 Bitcoin bonus is available to all customers globally!
Plus you'll earn up to 8.6% per year on the cryptos you deposit into your BlockFi account like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, PAX, GUSD and USDC. Interest is compounded monthly and paid out every month.
You can download the iOS app (https://apps.apple.com/us/app/blockfi/id1506274532) or Android app (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockfi.mobile). Be sure to use referral code c316afd8 during signup to get your $10 Bitcoin bonus after initial $100 or more deposit.
BlockFi supports bank wire transfers and deposits via crypto. If you want to buy crypto and deposit on BlockFi, you will need to use Coinbase, Gemini or Binance US to link your bank account to buy crypto and transfer to BlockFi.
In addition to earning interest on your crypto deposits, BlockFi allows you to exchange cryptos like BTC for Ethereum and take out a loan without selling your crypto.
BlockFi is available to all customers globally including in all 50 US states! BlockFi is a licensed and regulated company in the United States.
Remember to sign up at https://blockfi.com/?ref=c316afd8 to get your $10 in free Bitcoin bonus.
Thank you!

Celsius Network ($20 in Free Bitcoin + Up to 11% APY Interest)

Sign up on Celsius Network (https://celsiusnetwork.app.link/1891962be1) and you'll get $10 in free Bitcoin (BTC) after first deposit of $200 or more in crypto (like Bitcoin, Ripple, Ethereum, USDT, USDC) within 30 days! In addition, there are 3 additional promotional codes that you can input into the app after you complete the registration and KYC process which will earn you an additional $10 in free Bitcoin/crypto after qualifying additional deposits totaling $100 or more. You'll earn a total of $20 in free Bitcoin/crypto bonuses!
You'll also earn up to 11% APY interest on all the cryptos you deposit including BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, XLM, and USD stablecoin (like USDC, USDT, DAI, PAX) with no fees to deposit or withdrawal!
After you make your initial $200 or more in crypto deposit to get $10 in free Bitcoin, enter the following promo codes in the app to earn additional $10 more free Bitcoin:
 • SPRING - Get $10 free in BTC after depositing $100+ and holding it for 30 days with each promo code
DO NOT WITHDRAW any crypto from your account for 30 days OR YOU WILL LOSE the bonuses. Wait until all bonuses are unlocked (after 30 days) if you wish to withdraw your crypto.
I love Celsius because interest is paid out every Monday! Your free Bitcoin is locked for 30 days after your initial deposit and available to withdrawal after 30 days. You cannot withdraw any funds deposited for 30 days or else you will lose the Bitcoin bonus!
At the moment you can't link a bank account to deposit cash to your Celsius Network account so you'll need to use Coinbase, Binance US, or Gemini to buy crypto like Bitcoin or USDC and transfer to your Celsius account. Then transfer back to cash out and back to your bank.
Remember to use my Celsius Network referral link - https://celsiusnetwork.app.link/1891962be1 or use promo code 1891962be1 during registration.
In summary, you will earn a total of $20 in free crypto/Bitcoin after depositing at least $300+ in crypto into your Celsius Network account within 30 days.
Thank you!

Gemini ($10 in Free Bitcoin)

Get $10 in free Bitcoin when you signup for Gemini, a US-based Regulated Cryptocurrency Exchange. This offer is available to NEW USERS ONLY residing in the United States, United Kingdom, Canada, Hong Kong, Singapore, and South Korea.
Follow these steps:
 1. Sign up for a Gemini account with my referral link at https://gemini.com/share/mllyldt7 (new users only)
 2. Verify your identity
 3. Link your bank account and deposit money
 4. Buy or Sell 100 USD of any crypto within 30 days of opening an account and Gemini will deposit your bonus of $10 worth of Bitcoin within a day.
After you receive your free $10 of Bitcoin, you can sell your cryptos and transfer the cash back to your bank! Gemini also allows you to transfer any crypto to an external wallet for free with no withdrawal fees.
Thank you!

Coinbase ($10 in Free Bitcoin + $160 in Bonus Crypto)

Sign up on Coinbase (https://www.coinbase.com/join/5a29d6adad50d7010b47bac0) and get $10 of free Bitcoin (BTC) after you buy or sell $100 or more in cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and Bitcoin Cash. You will also need to verify your identity.
In addition, get up to $160 in free cryptocurrency by learning, watching videos, and answering simple questions about other cryptocurrencies like XRP, DAI and EOS without any deposit or trading required. You can easily make up to $170 in free cryptocurrency and cash out the money back to your bank!
Plus if you're a US customer, you earn 1.25% APY interest holding USDC tokens!
Coinbase is one of the most trusted and easiest place to buy, sell, and manage your digital currency portfolio and its available in 100+ countries around the world!
Remember to use my referral link to get your $10 of free Bitcoin after trading $100 or more in crypto plus another $160 in free bonuses - https://www.coinbase.com/join/5a29d6adad50d7010b47bac0
Thank you!

Crypterium ($5 Cash Bonus)

Have you tried the Crypterium App (https://crypterium.app.link/DU5iX9vsDY) for iOS and Android? It lets you buy, send, exchange or cash out crypto, and even get the first global crypto card! The Crypterium Wallet is regarded as one of the most promising fintech solutions by KPMG and H2 Ventures. Making crypto as easy to spend as cash!
To get the $5 cash bonus, you must verify your identity and make a transaction worth €50/$60 or more (like buy crypto) via the Crypterium Wallet app.
For a limited time, Crypterium allows you to reserve the Telegram GRAM token, the hottest token of 2019, at the best price for as low as $3.50 per GRAM token before its on publicly on sale!
Register at https://crypterium.app.link/DU5iX9vsDY to receive a link to download the app or use my referral code cdgy4 during signup at https://crypterium.com and get your $5 cash bonus!
Thank you!

https://preview.redd.it/1x75rav17r051.png?width=2394&format=png&auto=webp&s=9c5e3e8f7c7cd35080fddc98ee7e8734eeaeb115
submitted by cryptomiles to referralcodes [link] [comments]

Robopay.com feedback

Robopay.com feedback
We make trading easier than swiping up!Fast Cryptocurrency exchange Robopay - Low commissions mean you save- Reliable licensed service- Complete a trade in a few clicks
Binance, EXMO, BITmex, Poloniex? Find an easier way to exchange cryptocurrencies! Use Robopay and exchange cryptocurrencies simply and quickly. Robopay: The Most Trusted Platform! Low commissions, Multi-currency fast service, Integrate API, Bonuses for everyone!
Robopay.com
Find and exchange your crypto in Robopay: Dogecoin, Bitcoin Cash, Waves, Bitcoin SV, Stellar, Ontology, Aeternity, Litecoin, Zcash, Cosmos, Ravencoin, Binance Coin, Cardano, Tezos, Ripple, Dash, Ethereum Classic, EOS, Monero, Bitcoin, TRON, NEO, Qtum, Algorand, IOTA, Ethereum, Zilliqa, etc.
STABLECOINS: StableUSD, Tether, Paxos Standard Token, True USD, HUSD, USD coin, STASIS EURO, Gemini Dollar.
ERC-20 TOKENS: Basic Attention Token, Augur, Maker, Chainlink, OmiseGO, 0x, Holo, Enjin Coin.
||| MEDIUM ||| REDDIT ||| FACEBOOK ||| TWITTER ||| TELEGRAM |||
submitted by Smart_Smell to Robopay [link] [comments]

Unemployment Skyrockets, Printing $4 Trillion, Bitcoin Price Drop, Reddit Coin & New Gemini Coins LIVE : Ethereum 2.0 ETH BINANCE & GEMINI & COINBASE ... How To Transfer Bitcoin and Ethereum From Your Gemini ... DigiByte - Binance - Coinbase - Gemini - Kraken Bitcoin Will Hit $250,000, Gemini Expansion, Binance HIVE ... Gemini Exchange Tutorial - Into 101 On How To Buy Bitcoin On The Gemini Exchange The Enigma: Gemini vs Coinbase And Why You Should Do Both How To Move Your Bitcoin From Gemini To Binance LIVE: Ethereum ETH 2.0 BINANCE & GEMINI & COINBASE ... JP MORGAN Capitulates & Supports Coinbase & Gemini Crypto Exchanges - Secret $140M Bitcoin Fund

Bitcoin is a distributed, worldwide, decentralized digital money. Bitcoins are issued and managed without any central authority whatsoever: there is no government, company, or bank in charge of Bitcoin. You might be interested in Bitcoin if you like cryptography, distributed peer-to-peer systems, or economics. A large percentage of Bitcoin enthusiasts are libertarians, though people of all ... ReddIt. Tumblr. More than 41,000 Bitcoins were withdrawn from the stock market after the US filed a lawsuit against BitMEX, and this work mostly benefited the fronts of other cryptocurrency exchanges Binance, Gemini and Kraken. BitMEX, one of the world’s leading crypto exchanges, was faced with a series of legal accusations by US regulators last Thursday. Affected by this adverse situation ... ReddIt. Telegram. Pinterest. WhatsApp . Advertisment. Two people have been charged in the U.S. for allegedly using “a sophisticated market manipulation scheme” to defraud and steal $17 million in bitcoin and ether from users of three cryptocurrency exchanges worldwide. The targeted exchanges were Binance, Poloniex, and Gemini. Binance, Poloniex, Gemini Users Targeted Globally. The U.S ... ReddIt. Linkedin. Email. Binance to stop providing services to US customers, Bittrex to delist 32 altcoins by June end ; Bearish for small cap altcoins, bullish for bitcoin & major cryptos; Recently, Binance.com announced that it will no longer cater to US customers while stepping up their KYC/AML game. This news came after Binance announced that its Binance US will be launching soon as well ... Gemini ist eine Bitcoin Handelsplattform, die von den Winklevoss Zwillingen (den Leuten, die Mark Zuckerberg beschuldigten, ihre Idee von Facebook gestohlen zu haben) ins Leben gerufen wurde. Die Winklevoss Zwillinge behaupten, dass sie etwa 1% aller Bitcoin besitzen und gehören damit zu den größten Inhabern von Bitcoin weltweit. Sie starteten diese Plattform Mitte 2016 und […] You can they buy bitcoin on Coinbase Pro, or buy a stable coin like USDC and then transfer that to Binance, then buy BTC on Binance. Reason for this is that you don't pay fees to do bank transfer to Coinbase Pro (you do have to pay fees if you do wire transfer or pay with credit/debit card on Coinbase pro). Binance vs Gemini [US] Bitcoin Reddit More / Bitcoin Reddit 1 month ago 108 Views. Hey all, I've closed my account with Coinbase because, well, they suck. I made a Kraken account but found that their ACH partner Etana Custody is extremely invasive with personal information. Now I've narrowed down to Binance and Gemini for where I will buy crypto from. How do these compare to each other? My ... Por Hannah Pérez . Dos ciudadanos rusos fueron acusados por crear sitios web fraudulentos que imitaban a Binance, Poloniex y Gemini y robar USD $17 millones en criptomonedas a decenas de usuarios.. Usuarios de tres exchanges reconocidos perdieron varios miles de dólares en criptomonedas al ingresar a sitios web fraudulentos que imitaban las plataformas de intercambio. The basic premise is this: Reddit has more followers on the Bitcoin subreddit (Around 1,707,705) than it has on r/sex, which stands at 1.697 million. This was revealed by u/farmingOnYieldApp, a ... Binance provides easy and convenient ways for you to buy Bitcoin instantly, and we put our best efforts to fully inform our users about each and every cryptocurrency we offer on the exchange, but we are not responsible for the results that may arise from your Bitcoin purchase. This page and any information in it is not meant to be interpreted as an endorsement of any particular cryptocurrency ...

[index] [5049] [9986] [12597] [18083] [11304] [22435] [1700] [1159] [16662] [24128]

Unemployment Skyrockets, Printing $4 Trillion, Bitcoin Price Drop, Reddit Coin & New Gemini Coins

I love the Gemini Exchange for purchasing Bitcoin, Bitcoin Cash, and other crypto coins. It's one of the easiest places to buy crypto and allows you to do limit orders, which I show in the video. The fee is less than a half percent. I am not exactly sure. Brought to you by: http://cryptosonfire.com. Learn about getting in on the next evolution of curr... Kraken Exchange Tutorial 2020 - Buy & Sell Bitcoin, Ethereum, XRP & other Cryptocurrencies - Duration: 12:21. Kierin Mulholland - Ethereum DeFi & Crypto Videos 7,968 views 12:21 Winklevoss twins on their Gemini bitcoin exchange - Duration: 7:16. Fox Business 11,939 views. 7:16. Live Bitcoin Trading With DeriBot on Deribit DeriBot Backup 212 watching. Live now; Coinbase vs ... More info - https://ethereum-2020.com/ #XRP #RIPPLE #BITCOIN #Ethereum #cardano #blockchaininfo #neo #trueusd #bitfinex #tezos #eos #blockone #binancecoin #t... How To Move Your Bitcoin From Gemini To Binance Simi Lolu. Loading... Unsubscribe from Simi Lolu? ... litecoin reddit litecoin stock litecoin wallet litecoin vs bitcoin litecoin mining litecoin to ... More info - https://ethereum-2020.com/ #Ethereum #ETH #Binance #Coinbase #Kraken #Bittrex #Gemini #Cryptocurrency #Crypto My Second Channel: https://www.youtube.com/channel/UCvXjP6h0_4CSBPVgHqfO-UA ----- Supp... JPMorgan Bank Takes on Coinbase, Gemini as Its First Crypto Exchange Customers 🚀 Get the Ledger Nano X to Safely store your Crypto - https://www.ledgerwallet... Amazon Affiliate Link - (If You Buy Something On Amazon, I Get A Small Commission As A Way To Support The Channel) - (There is NO extra cost for you) https://amzn.to/39MXp4q ----- My Second ...

#